Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

Seminarium

Syftet med seminariet är att beskriva betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk, samt att förstå orsakerna till varför produktionen sjunker och gårdarna växer, och försvinner i många bygder. Ambitionen är att diskutera/beskriva vad som krävs för att vända den trenden.

 

 


Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige? Mer information
Mer information

De långsiktiga trenderna kring svensk mjölkproduktion och konsumtion visar på minskad produktion och förändrad sammansättning men ökande konsumtion av mjölkprodukter. Forskningen tyder på tidigare okända positiva effekter av mjölkfetter även på molekylär nivå. Hur kommer det påverka Livsmedelsverkets rekommendationer?

Den svenska mjölkproduktionens inverkan på landskap och klimat nu och i framtiden är på vissa sätt påfallande positiva. Frågan man ställer sig är varför mjölkproduktionen och självförsörjningsgraden minskar i ett land med en så, ur ett globalt perspektiv, framgångsrik produktion med så goda förutsättningar för mjölkproduktion. Med särskilt fokus på lönsamhet och social hållbarhet kommer den bristande investeringsviljan belysas.

Förslag om vad som krävs mer för att stabilisera och öka investeringar och produktion i hela landet kommer att presenteras. Webbinariet avslutas med en paneldebatt kring hur investeringar och därmed produktionen skall öka. Välkommen till en angelägen diskussion!

Seminariet arrangeras av: Kommittén för Hållbar matproduktion & -konsumtion

Moderator: Ann-Helen Meyer von Bremen

Sammanfattning: Läs om seminariet i artikeln i KSLA Nytt & Noterat nr 1-2022 (pdf t hö)


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…