Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

Seminarium

Syftet med seminariet är att beskriva betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk, samt att förstå orsakerna till varför produktionen sjunker och gårdarna växer, och försvinner i många bygder. Ambitionen är att diskutera/beskriva vad som krävs för att vända den trenden.

 

 


Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige? Mer information
Mer information

De långsiktiga trenderna kring svensk mjölkproduktion och konsumtion visar på minskad produktion och förändrad sammansättning men ökande konsumtion av mjölkprodukter. Forskningen tyder på tidigare okända positiva effekter av mjölkfetter även på molekylär nivå. Hur kommer det påverka Livsmedelsverkets rekommendationer?

Den svenska mjölkproduktionens inverkan på landskap och klimat nu och i framtiden är på vissa sätt påfallande positiva. Frågan man ställer sig är varför mjölkproduktionen och självförsörjningsgraden minskar i ett land med en så, ur ett globalt perspektiv, framgångsrik produktion med så goda förutsättningar för mjölkproduktion. Med särskilt fokus på lönsamhet och social hållbarhet kommer den bristande investeringsviljan belysas.

Förslag om vad som krävs mer för att stabilisera och öka investeringar och produktion i hela landet kommer att presenteras. Webbinariet avslutas med en paneldebatt kring hur investeringar och därmed produktionen skall öka. Välkommen till en angelägen diskussion!

Seminariet arrangeras av: Kommittén för Hållbar matproduktion & -konsumtion

Moderator: Ann-Helen Meyer von Bremen


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman. Den inledande ceremonin sänds även digitalt. Observera särskild anmälan till den.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster.…

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att…