Liv i Staden – Mångfaldskonferensen 2015

Konferens

Liv i Staden – Mångfaldskonferensen 2015 Mer information
Mer information

Hur vi hållbart nyttjar, planerar, sköter om och bevarar den biologiska mångfalden i städer blir allt mer centralt.

Mångfaldskonferensen 2015 vill visa på betydelsen av biologisk mångfald för planering och beslutsfattande, hälsa och välbefinnande, ekonomi och ekologi – för livet i staden. Hör forskare och praktiker leverera kunskap och lösningar för ett hållbart liv i staden med biologisk mångfald i fokus.

Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet, har sedan 1998 anordnat en lång rad Mångfaldskonferenser på olika platser i Sverige. I år hålls konferensen i Uppsala och KSLA är för första gången medarrangör, via Landskapsnoden.

Ladda ned utförligt program ovan.

 

→ Till CBM för mer information.

#MK2015