March for Science Stockholm

Extern arrangör

March for Science Stockholm Mer information
Mer information

En manifestation för vetenskapen i mer än 500 städer runt om i världen

  • för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap.
  • för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden.
  • för att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.

March for Science Stockholm kommer att äga rum den 22 april. Samling kl 11.30, avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget. Avslutning med ett scenprogram på Medborgarplatsen ca kl. 13.30–15.00. Där deltar företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer liksom artister och opinionsbildare.

Initiativet till March for Science  kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Se även https://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-staller-sig-bakom-march-for-science-22-april/

Arrangemanget samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Mer information: www.marchforscience.se