Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk?

Akademisammankomst

Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk? Mer information
Mer information

För att utveckla det svenska lantbruket måste vi öka lönsamheten i våra lantbruksföretag. Även om många konsumenter gärna betalar lite extra för svenska eller närproducerade livsmedel har svenska lantbrukare svårt att få täckning för de högre produktionskostnader som de har för att kunna skapa de mervärden som de förväntas leverera.

Konsumenten behöver bra information om var och hur livsmedel producerats, hur producenterna hanterar djurskyddsfrågor, beaktar miljöhänsyn o s v, för att kunna värdera olika livsmedel och göra sakliga val i det stora utbudet. Gör brister i kommunikationen det svårt för lantbruket att få ut rätt pris på marknaden? Och vem tjänar egentligen mest på att konsumenten väljer varor med högre pris? Hur mycket går till lantbrukaren och hur mycket hamnar i andra led i livsmedelskedjan?

På akademisammankomsten den 14 oktober tar vi upp frågan om hur kommunikationen mellan olika intressenter inom livsmedelskedjan fungerar. Thomas Svaton, som är VD för Svensk Handel kommer att inleda med att tala om vilken information handeln ger till konsumenterna. Därefter kommer Elisabeth Gauffin, Sju gårdar, att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med hela produktionskedjan, från råvara till konsument, för att nå direktkontakt med konsumenterna och marknaden. Till sist kommer Ingrid Jönsson, skånsk konsument, att tala om hur hon fick de skånska konsumenterna att köpa skånsk mjölk.

Moderator är Mårten Carlsson, tidigare preses KSLA.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…