Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk?

Akademisammankomst

Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk? Mer information
Mer information

För att utveckla det svenska lantbruket måste vi öka lönsamheten i våra lantbruksföretag. Även om många konsumenter gärna betalar lite extra för svenska eller närproducerade livsmedel har svenska lantbrukare svårt att få täckning för de högre produktionskostnader som de har för att kunna skapa de mervärden som de förväntas leverera.

Konsumenten behöver bra information om var och hur livsmedel producerats, hur producenterna hanterar djurskyddsfrågor, beaktar miljöhänsyn o s v, för att kunna värdera olika livsmedel och göra sakliga val i det stora utbudet. Gör brister i kommunikationen det svårt för lantbruket att få ut rätt pris på marknaden? Och vem tjänar egentligen mest på att konsumenten väljer varor med högre pris? Hur mycket går till lantbrukaren och hur mycket hamnar i andra led i livsmedelskedjan?

På akademisammankomsten den 14 oktober tar vi upp frågan om hur kommunikationen mellan olika intressenter inom livsmedelskedjan fungerar. Thomas Svaton, som är VD för Svensk Handel kommer att inleda med att tala om vilken information handeln ger till konsumenterna. Därefter kommer Elisabeth Gauffin, Sju gårdar, att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med hela produktionskedjan, från råvara till konsument, för att nå direktkontakt med konsumenterna och marknaden. Till sist kommer Ingrid Jönsson, skånsk konsument, att tala om hur hon fick de skånska konsumenterna att köpa skånsk mjölk.

Moderator är Mårten Carlsson, tidigare preses KSLA.