Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk?

Akademisammankomst

Marknadskommunikation – Närkontakt med marknaden, modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk? Mer information
Mer information

För att utveckla det svenska lantbruket måste vi öka lönsamheten i våra lantbruksföretag. Även om många konsumenter gärna betalar lite extra för svenska eller närproducerade livsmedel har svenska lantbrukare svårt att få täckning för de högre produktionskostnader som de har för att kunna skapa de mervärden som de förväntas leverera.

Konsumenten behöver bra information om var och hur livsmedel producerats, hur producenterna hanterar djurskyddsfrågor, beaktar miljöhänsyn o s v, för att kunna värdera olika livsmedel och göra sakliga val i det stora utbudet. Gör brister i kommunikationen det svårt för lantbruket att få ut rätt pris på marknaden? Och vem tjänar egentligen mest på att konsumenten väljer varor med högre pris? Hur mycket går till lantbrukaren och hur mycket hamnar i andra led i livsmedelskedjan?

På akademisammankomsten den 14 oktober tar vi upp frågan om hur kommunikationen mellan olika intressenter inom livsmedelskedjan fungerar. Thomas Svaton, som är VD för Svensk Handel kommer att inleda med att tala om vilken information handeln ger till konsumenterna. Därefter kommer Elisabeth Gauffin, Sju gårdar, att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med hela produktionskedjan, från råvara till konsument, för att nå direktkontakt med konsumenterna och marknaden. Till sist kommer Ingrid Jönsson, skånsk konsument, att tala om hur hon fick de skånska konsumenterna att köpa skånsk mjölk.

Moderator är Mårten Carlsson, tidigare preses KSLA.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…