Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa

Seminarium

Se filminspelning från aktiviteten!

Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa

Mat äter vi för att det är gott, för att hålla oss friska, för att uttrycka vår personlighet, för att uppleva gemenskap. Skälen är många till varför vi väljer matmönster och särskilda livsmedel. KSLA:s seminarium ”Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa” vill belysa några av dessa matens betydelser för individer och samhälle.

  • Matens roll som identitetsskapare ur ett sociologiskt perspektiv belyses sällan i den mediala debatten.
  • Samhällets näringsrekommendationer vilar på kontinuerlig värdering av ny vetenskap. Den senaste genomgången har resulterat i nya näringsrekommendationer. Vad är nytt egentligen?
  •  Traditionell medelhavskost har etablerat sig som ett nyttigt och populärt matkoncept, men hur översätter vi detta till nordiska förhållanden?
  •  Mat väcker starka känslor, och inte alla håller med kostexperternas vetenskapliga slutsatser.
  • Vad vi väljer att äta får konsekvenser för miljön – men hur?
  • Ingen enskild fråga tycks intressera massmedia och kvällstidningarnas rubriksättare starkare än frågor som berör mat och hälsa. Vad får rubrikerna för konsekvenser?

Mat i tiden-seminariet kommer att belysa och diskutera en rad aspekter av en fråga som berör folksjälen djupt.

Hjärtligt välkomna!

@KSLA_Academy   #matitiden 

 

Program

Moderator   Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, Uppsala universitet

12.30 Samling och registrering
13.00 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA
13.05 Att välja kost – ett sociologiskt perspektiv på mat, hälsa och vetenskap
Andreas Gunnarsson, fil dr, Göteborgs universitet
13.30 Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna
Mikael Fogelholm, professor i näringslära, Helsingfors universitet
13.55 Medelhavskost i Norden?
Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet, Stockholm
14.20 Paus
14.50 Är de officiella kostråden felaktiga?
Fredrik Nyström, professor i internmedicin, Linköpings universitet
15.15 Matval och miljöpåverkan
Charlotte Lagerberg Fogelberg, agr dr, Ideon Agro Food, Uppsala
15.40 Mat på löpsedeln – medias betydelse för våra matval
Lotta Skoglund, vetenskapsjournalist, Stockholm
16.05 Diskussion
16.30 Mingel med mat

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…