2019-10-03 Inbjudan Mat med prat om klimat


Mat med prat om klimat

Koll på kolet!

2019-10-03 Inbjudan Mat med prat om klimat Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

2019-10-03 Inbjudan Mat med prat om klimat KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2019-10-03 Inbjudan Mat med prat om klimat KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2019-10-03 Inbjudan Mat med prat om klimat Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.