Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv

Seminarium

Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv Mer information
Mer information

Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv

I år är det 20 år sedan Sverige gick med i EU. Under samma period har mycket hänt bl.a. med avseende på svensk mathållning och folkhälsa. Även om kopplingen mellan EU och folkhälsa inte är uppenbar, kan det ändå av detta skäl finnas anledning att reflektera över matens roll i folkhälsoutvecklingen. Under perioden har sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar halverats vilket bidrar till att människor idag lever 5–7 år längre än då. För 20–30 år sedan var hjärt-kärlsjukdomar ett stort hot mot folkhälsan i hela västvärlden, särskilt i de nordliga kulturerna. Stora kampanjer genomfördes för att förbättra människors livsstil. Kostvanorna har förbättrats, och rökningen har minskat dramatiskt. Lägre kolesterolvärden som ett resultat av bättre matvanor, dvs. mer frukt och grönt och mindre animaliska hårda mättade fetter, har varit den viktigaste enskilda faktorn bakom framgången. Projekt i Västerbotten, Habo och Sollentuna med inriktning på bl.a. bättre matvanor har resulterat i att invånarna i dessa områden har haft en ännu gynnsammare utveckling.

Dock har andra matrelaterade folkhälsoproblem ökat parallellt. Fetma och diabetes utgör idag de stora utmaningarna för svensk folkhälsa. Bl.a. på grund av den utvecklingen har många av de initiativ som togs under 80- och 90-talen ifrågasatts. Den mediala kostdebatten under den senaste 10-årsperioden har dominerats av frågor som bl.a. lett till att svenska folket ånyo äter mer mättat fett, vilket har resulterat i att kolesterolnivåerna t.ex. i Västerbotten under en tid vänt uppåt. Detta kvällsseminarium kommer att belysa utvecklingen och diskutera vad vi kan lära oss av historien för att på bästa sätt möta nutidens utmaningar.

Föreslagen hashtag: #mat-o-hälsa.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…