Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

Seminarium

Se filminspelning här:
Del 1 förmiddag
Del 2 eftermiddag

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

Livsmedelsförsörjningen måste kunna förenas med de svenska miljömålen

Att kunna producera mat till oss alla samtidigt som vi uppfyller våra miljömål är en av de största utmaningarna inför framtiden. Att klara detta är nödvändigt för vår överlevnad på sikt. De svenska miljömålen innefattar bland annat att vi ska ha ett rikt odlingslandskap, rikt växt- och djurliv, friskt vatten och frisk luft och en begränsad klimatpåverkan.

När vi bedriver jordbruk påverkar vi miljön på olika sätt. Och det produceras inte bara livsmedel för vår överlevnad, utan också mycket annat. I det här seminariet vill vi belysa den mångfald av tjänster som lantbruket bidrar med. Exempelvis förnybar energi, ett varierat landskap och biologisk mångfald.

”Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande.” (Naturvårdsverket). Men hur mäter vi och värderar olika tjänster och nyttigheter i det komplexa system som jordbruket utgör? Om vi kan värdera olika tjänster, så kan det bidra till att öka medvetenheten om och förmedla betydelsen av olika ekosystemtjänster.

Syftet med seminariet är att skapa medvetenhet om betydelsen av den mångfald av tjänster som jordbruket kan erbjuda. Ökad medvetenhet bidrar till att vi som beslutsfattare, tjänstemän, jordbrukare och allmänhet tar ansvar för att vi får hållbara system för vår framtida livsmedelsproduktion.

Detta är det tredje seminariet i en serie kallad KSLA:s miljöseminarier. Seminarieserien har haft ekosystemtjänster som övergripande tema.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…