Mat, pris och mervärden

Akademisammankomst

Mat, pris och mervärden Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

 

Mat, pris och mervärden

Är priserna på maten allt för höga eller är de för låga? Tolv procent av hushållens disponibla inkomst går till maten, det viktigaste vi människor behöver. Det kan jämföras med när dagens pensionärer var unga. Då gick ungefär en tredjedel av inkomsten till mat, svenskarna åt mindre hel- och halvfabrikat istället lagades maten ifrån grunden av de råvaror som fanns till hands beroende vilken tid på året det var.

En del hävdar att det är dags att sluta jaga den billigaste matkorgen och att istället börja prata kvalitet och hållbarhet. Förutom priset finns det ett antal parametrar som det utöver priset bör tas hänsyn till. I studier tycker konsumenten att det är viktigt med mervärden som klimat, miljö, hälsa, djurskydd och antibiotikaresistens.

Svenska producenter tappar försäljning trots att svenska konsumenter säger sig värdera de svenska mervärdena. Är det handeln som sätter ribban eller är det myndigheterna? Vem bestämmer utbudet av varor och vem styr priset?

Pensionärerna är en stor grupp konsumenter. Vad har man råd med som pensionär och vad säger de unga? Vad finns det för risker med ett ensidigt prisfokus?

 

För mer information och program, se PDF-inbjudan

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…