Mat, pris och mervärden

Akademisammankomst

Mat, pris och mervärden Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

 

Mat, pris och mervärden

Är priserna på maten allt för höga eller är de för låga? Tolv procent av hushållens disponibla inkomst går till maten, det viktigaste vi människor behöver. Det kan jämföras med när dagens pensionärer var unga. Då gick ungefär en tredjedel av inkomsten till mat, svenskarna åt mindre hel- och halvfabrikat istället lagades maten ifrån grunden av de råvaror som fanns till hands beroende vilken tid på året det var.

En del hävdar att det är dags att sluta jaga den billigaste matkorgen och att istället börja prata kvalitet och hållbarhet. Förutom priset finns det ett antal parametrar som det utöver priset bör tas hänsyn till. I studier tycker konsumenten att det är viktigt med mervärden som klimat, miljö, hälsa, djurskydd och antibiotikaresistens.

Svenska producenter tappar försäljning trots att svenska konsumenter säger sig värdera de svenska mervärdena. Är det handeln som sätter ribban eller är det myndigheterna? Vem bestämmer utbudet av varor och vem styr priset?

Pensionärerna är en stor grupp konsumenter. Vad har man råd med som pensionär och vad säger de unga? Vad finns det för risker med ett ensidigt prisfokus?

 

För mer information och program, se PDF-inbjudan