Mat, pris och mervärden

Akademisammankomst

Mat, pris och mervärden Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

 

Mat, pris och mervärden

Är priserna på maten allt för höga eller är de för låga? Tolv procent av hushållens disponibla inkomst går till maten, det viktigaste vi människor behöver. Det kan jämföras med när dagens pensionärer var unga. Då gick ungefär en tredjedel av inkomsten till mat, svenskarna åt mindre hel- och halvfabrikat istället lagades maten ifrån grunden av de råvaror som fanns till hands beroende vilken tid på året det var.

En del hävdar att det är dags att sluta jaga den billigaste matkorgen och att istället börja prata kvalitet och hållbarhet. Förutom priset finns det ett antal parametrar som det utöver priset bör tas hänsyn till. I studier tycker konsumenten att det är viktigt med mervärden som klimat, miljö, hälsa, djurskydd och antibiotikaresistens.

Svenska producenter tappar försäljning trots att svenska konsumenter säger sig värdera de svenska mervärdena. Är det handeln som sätter ribban eller är det myndigheterna? Vem bestämmer utbudet av varor och vem styr priset?

Pensionärerna är en stor grupp konsumenter. Vad har man råd med som pensionär och vad säger de unga? Vad finns det för risker med ett ensidigt prisfokus?

 

För mer information och program, se PDF-inbjudan

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…