Mat som märks

Seminarium

Mat som märks Mer information
Mer information

→ Se filminspelningen här!

Mat som märks

Det pågår idag en samhällsdebatt om värdet av och intresset för märkning av mat. Vissa hävdar att märkningen är överflödig, kostsam och oönskad; andra att märkningen är för bristfällig och att vi som konsumenter har för lite information och urvalskriterier vid köp av mat.

Detta seminarium presenterar fakta om livsmedelsmärkning och ger olika intressegrupper – primärproducenter, handel, restaurangbranschen, konsumentvägledare, myndighetsföreträdare, media, politiker… – möjlighet att föra fram sina argument.

Ambitionen är
• att belysa dagens märkning av livsmedel, såväl obligatorisk som frivillig och både i butik och på restaurang från konsumentperspektiv;

• att besvara frågor om aktuella lagregler kring livsmedelsmärkning, om vad olika tilläggsmärken står för, om konsumenternas efterfrågan på märkning och producenternas förmåga att tillgodose den, om myndigheternas kontroll och om försäljarnas vilja eller ovilja att lyfta fram märkningen; och dessutom

• att diskutera hur märkning kan användas vid matfusk.

 För mer information och program, se PDF-inbjudan