Mat som märks

Seminarium

Mat som märks Mer information
Mer information

→ Se filminspelningen här!

Mat som märks

Det pågår idag en samhällsdebatt om värdet av och intresset för märkning av mat. Vissa hävdar att märkningen är överflödig, kostsam och oönskad; andra att märkningen är för bristfällig och att vi som konsumenter har för lite information och urvalskriterier vid köp av mat.

Detta seminarium presenterar fakta om livsmedelsmärkning och ger olika intressegrupper – primärproducenter, handel, restaurangbranschen, konsumentvägledare, myndighetsföreträdare, media, politiker… – möjlighet att föra fram sina argument.

Ambitionen är
• att belysa dagens märkning av livsmedel, såväl obligatorisk som frivillig och både i butik och på restaurang från konsumentperspektiv;

• att besvara frågor om aktuella lagregler kring livsmedelsmärkning, om vad olika tilläggsmärken står för, om konsumenternas efterfrågan på märkning och producenternas förmåga att tillgodose den, om myndigheternas kontroll och om försäljarnas vilja eller ovilja att lyfta fram märkningen; och dessutom

• att diskutera hur märkning kan användas vid matfusk.

 För mer information och program, se PDF-inbjudan

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…