Med fokus på skogen

Akademisammankomst

Med fokus på skogen Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Välkommen till exkursion på Barksätter utanför Katrineholm tisdagen den 4 september 2018. Samling kl 9.00 vid magasinet intill huvudbyggnaden, där vi inleder med kaffe och allmän översikt om verksamheten på gården.

Vi förflyttar oss sedan till fots och gör olika nedslag med fokus framförallt på skogsbruket – det gröna guldet. Medverkar gör bland annat företagen Skogstjänst och Skogspartner. Vi avslutar senast kl 12.30 med en enkel fältlunch i skogen.

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 hektar, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till KSLA efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Hennes syfte med donationen var att bevara fastigheten som ett sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk och att möjliggöra forsknings- och utvecklingsinsatser.

Denna inbjudan är riktad till ledamöter i KSLA, skogsägande grannar och andra närstående intressenter.  Anmälan senast 26 augusti.

Kläder efter väder och bra skor rekommenderas.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…