Med fokus på skogen

Akademisammankomst

Med fokus på skogen Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Välkommen till exkursion på Barksätter utanför Katrineholm tisdagen den 4 september 2018. Samling kl 9.00 vid magasinet intill huvudbyggnaden, där vi inleder med kaffe och allmän översikt om verksamheten på gården.

Vi förflyttar oss sedan till fots och gör olika nedslag med fokus framförallt på skogsbruket – det gröna guldet. Medverkar gör bland annat företagen Skogstjänst och Skogspartner. Vi avslutar senast kl 12.30 med en enkel fältlunch i skogen.

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 hektar, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till KSLA efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Hennes syfte med donationen var att bevara fastigheten som ett sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk och att möjliggöra forsknings- och utvecklingsinsatser.

Denna inbjudan är riktad till ledamöter i KSLA, skogsägande grannar och andra närstående intressenter.  Anmälan senast 26 augusti.

Kläder efter väder och bra skor rekommenderas.

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…