Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

Hybridseminarium

Välkommen till ett seminarium med olika exempel på hur medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning.


Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen Mer information

Vi lever i en tid av klimatkris och sökande efter hållbara lösningar. Men forskning visar att det inte främst är kunskap om klimatförändringar eller tekniska lösningar som saknas. Vetenskap utgör bara en bit av pusslet för att lösa komplexa miljö-, biodiversitets- och klimatproblem. Att minska klyftan mellan problemen som forskarna identifierat och allmänhetens erfarenheter och värderingar av dessa, är avgörande för att kunna lösa utmaningarna.

Hur samsas vetenskaplig expertis och lokal kunskap? Hur överbryggar vi klyftan mellan teoretisk kunskap och praktiskt arbete inom de gröna näringarna? Vilka metoder finns och kan vi använda oss av? Var med och diskutera hur forskare, myndigheter och allmänheten tillsammans kan göra Sveriges gröna näringar mer klimatsmarta, hållbara och demokratiska. Seminariet arrangeras av KSLA:s Forskningsutskott.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…