Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

Hybridseminarium

Välkommen till ett seminarium med olika exempel på hur medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning.


Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen Mer information
Mer information

Vi lever i en tid av klimatkris och sökande efter hållbara lösningar. Men forskning visar att det inte främst är kunskap om klimatförändringar eller tekniska lösningar som saknas. Vetenskap utgör bara en bit av pusslet för att lösa komplexa miljö-, biodiversitets- och klimatproblem. Att minska klyftan mellan problemen som forskarna identifierat och allmänhetens erfarenheter och värderingar av dessa, är avgörande för att kunna lösa utmaningarna.

Hur samsas vetenskaplig expertis och lokal kunskap? Hur överbryggar vi klyftan mellan teoretisk kunskap och praktiskt arbete inom de gröna näringarna? Vilka metoder finns och kan vi använda oss av? Var med och diskutera hur forskare, myndigheter och allmänheten tillsammans kan göra Sveriges gröna näringar mer klimatsmarta, hållbara och demokratiska. Seminariet arrangeras av KSLA:s Forskningsutskott.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap på ett avspänt sätt.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna…