Mellangrödor i praktiken

Webinar

Många nya odlingskoncept växer fram som utmanar tidigare praxis. Det pratas mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden.


Mellangrödor i praktiken Mer information
Mer information

Projektgruppen Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning studerar nya odlingskoncept och bjuder nu in till en djupdykning på temat mellangrödor. Webbinariet fokuserar på kunskapsuppbyggnad genom att förena praktisk erfarenhet och den senaste forskningen i ämnet. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och med tyngdpunkt på praktisk erfarenhet från lantbrukare och rådgivare.

Bland många av de nya odlingskoncept som växer fram och som utmanar tidigare praxis pratas det mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden. I detta webbinarium vill projektgruppen belysa betydelsen av mellangrödor i ett hållbart odlingssystem. Vilka mellangrödor ska man välja och varför? Vilken teknik står till buds och vilka utmaningar möter de lantbrukare som experimenterar med mellangrödor och nya odlingssystem för ökad bördighet, en bättre jordhälsa och en ökad biologisk mångfald? Vilka märkbara förbättringar kan identifieras i kunskapssprånget mellan praktik och forskning när jordbearbetningen reduceras och mellangrödor används?

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…