Mellangrödor i praktiken

Webinar

Många nya odlingskoncept växer fram som utmanar tidigare praxis. Det pratas mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden.


Mellangrödor i praktiken Mer information
Mer information

Projektgruppen Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning studerar nya odlingskoncept och bjuder nu in till en djupdykning på temat mellangrödor. Webbinariet fokuserar på kunskapsuppbyggnad genom att förena praktisk erfarenhet och den senaste forskningen i ämnet. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och med tyngdpunkt på praktisk erfarenhet från lantbrukare och rådgivare.

Bland många av de nya odlingskoncept som växer fram och som utmanar tidigare praxis pratas det mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden. I detta webbinarium vill projektgruppen belysa betydelsen av mellangrödor i ett hållbart odlingssystem. Vilka mellangrödor ska man välja och varför? Vilken teknik står till buds och vilka utmaningar möter de lantbrukare som experimenterar med mellangrödor och nya odlingssystem för ökad bördighet, en bättre jordhälsa och en ökad biologisk mångfald? Vilka märkbara förbättringar kan identifieras i kunskapssprånget mellan praktik och forskning när jordbearbetningen reduceras och mellangrödor används?

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…