Mellangrödor i praktiken

Webinar

Många nya odlingskoncept växer fram som utmanar tidigare praxis. Det pratas mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden.


Mellangrödor i praktiken Mer information
Mer information

Projektgruppen Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning studerar nya odlingskoncept och bjuder nu in till en djupdykning på temat mellangrödor. Webbinariet fokuserar på kunskapsuppbyggnad genom att förena praktisk erfarenhet och den senaste forskningen i ämnet. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och med tyngdpunkt på praktisk erfarenhet från lantbrukare och rådgivare.

Bland många av de nya odlingskoncept som växer fram och som utmanar tidigare praxis pratas det mycket om reducerad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden. I detta webbinarium vill projektgruppen belysa betydelsen av mellangrödor i ett hållbart odlingssystem. Vilka mellangrödor ska man välja och varför? Vilken teknik står till buds och vilka utmaningar möter de lantbrukare som experimenterar med mellangrödor och nya odlingssystem för ökad bördighet, en bättre jordhälsa och en ökad biologisk mångfald? Vilka märkbara förbättringar kan identifieras i kunskapssprånget mellan praktik och forskning när jordbearbetningen reduceras och mellangrödor används?

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…