Methane from ruminants – mitigation options

Roundtable

Forskare över hela världen studerar hur metanutsläpp från idisslare kan sänkas genom förändringar i avelsmål, tillsatser i foder, fodereffektivitet etc. Detta rundabordssamtal belyser kunskapsläget med fokus på idisslare. Mötet genomförs på engelska.

Endast för särskilt inbjudna.


Methane from ruminants – mitigation options Mer information
Mer information

Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

The mitigation potential of reduction in the livestock sector is large, but there are several trade-offs and costs related to it. How can emissions from ruminants be reduced?

What is technically possible and what measures are realistic and at the same time also cost-effective?


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022

1/6: Genom projektet Tandem Forest Values, med anledning av Finlands 100-årsfirande 2017, har Sverige och Finland gemensamt satt fokus på skogens värde. Välkommen till seminarium och sommarfest på Hanaholmen!

Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022

1/6: Genom projektet Tandem Forest Values, med anledning av Finlands 100-årsfirande 2017,…