Vi Konsumenter: Mindre men bättre kött

Extern arrangör

Vi Konsumenter: Mindre men bättre kött Mer information
Mer information

Vi Konsumenter inbjuder till seminariet:

Mindre men bättre kött – men vilket kött ska vi välja?

Ska vi kanske välja danskt griskött i fortsättningen?

Av klimat- och hälsoskäl ska vi minska vår köttkonsumtion. Riksdagen antog i juni en livsmedelsstrategi med målet att vi ska öka den svenska matproduktionen. Strategin innehåller också målet att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, att det svenska djurskyddet ska behållas på en hög nivå och att arealen naturbetesmarker ska öka. Livsmedelsstrategin ger dock ingen vägledning kring vilket kött som ska väljas från hållbarhetssynpunkt och det saknas åtgärder för att öka arealen naturbetesmark. Samtidigt pågår en intensiv debatt om köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Jordbruksverket har föreslagit lättnader i svenska djurskyddsföreskrifter. Andelen svenskt kött har ökat i dagligvaruhandeln men hur ser konkurrenssituationen egentligen ut kring svenskt respektive importerat kött idag och på sikt?

Dessa frågor vill Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, och Djurskyddet Sverige diskutera vid detta seminarium.

Vi Konsumenter påbörjade sitt arbete kring köttkonsumtionen redan 2011. Vi har arrangerat workshops, samtal, skrivit debattartiklar och deltagit i presseminarier. Nu är det dags att göra en avstämning.

Program

Moderator: Sofia Strandberg

 • Reflektion över djurens roll i ett hållbart lantbruk – Gunnar Rundgren, författare/bonde
 • Köttguiden – ett hjälpmedel att välja – Anna Richert, Världsnaturfonden WWF
 • Vilka är konkurrenter till svenskt kött? Exemplet griskött:
  Hur vill Danmark återta den svenska grisköttmarknaden – Christer Lundin, Landbrug och Födovaror
  Vilka mervärden kan svenskt kött bidra med? – Elisabet Qvarford, Svenskt Kött
 • Paneldebatt:
  Vad vill konsumenterna? – Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
  Vad vill Djurskyddet? – Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige
  Vad gör regeringen? – Christina Nordin, Näringsdepartementet
  Vad vill dagligvaruhandeln? – Åsa Domeij, Axfood

Efter seminariet serverar vi dryck med tilltugg.

Antalet platser är begränsat, så passa på att anmäla dig – senast 6 november till gunnela.stahle@vikonsumenter.org.

Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…