Modern landraces – Cultivar mixtures in Agriculture

Workshop

Modern landraces – Cultivar mixtures in Agriculture

Modern agriculture is dominated by a few annual crop species with little variation in time and space. To grow cultivar mixtures is one mean of increasing local diversity, and thereby make the crop more resilient to environmental variation. Yet, adoption of cultivar mixtures in agriculture is rare. This workshop elucidates various aspects of cultivar mixtures.

The title “Modern landraces” refers to that land races are characterized by being genetically diverse and generally more resistant to various stress factors, although not as productive as modern cultivars. Mixing modern cultivars may be one mean to get a more resilient, yet high-yielding, crop. There are several reasons why the use of cultivar mixtures is rare, something that will be discussed in this workshop.

Since part of the explanation for yield stability in variety mixtures can be referred to less damage by pests and diseases, there is an excellent opportunity to combine this meeting with KSLA’s meeting 8 November on Future Plant Protection Strategies.

Scientists, agricultural advisors, farmers and representatives from the seed, feed and food industry are invited to take part in this workshop.

The workshop will be held in English.

 Moderator: Lisbeth Jonsson, Program Director of PlantComMistra, www.plantcommistra.com.

 

 ”Moderna lantsorter” – sortblandningar i lantbruket

Det moderna lantbruket domineras av ett fåtal ettåriga grödor med liten variation i tid och rum. Att odla sortblandningar är ett sätt att öka mångfalden lokalt och därigenom öka grödans kapacitet att klara variation i olika miljöfaktorer. Trots sådana fördelar är det ovanligt med sortblandningar i odling. Detta möte ska belysa olika aspekter av sortblandningar.

Titeln ”Moderna lantsorter” syftar på att lantsorter kännetecknas av stor genetisk variation och att de i allmänhet är mindre känsliga för olika stressfaktorer. Dock är avkastningen lägre än hos moderna sorter. Att blanda moderna sorter kan vara ett sätt att skapa mindre miljöberoende grödor med hög avkastning. Att sortblandningar inte odlas i någon större utsträckning har flera förklaringar, och detta kommer att diskuteras på mötet.

Forskare, rådgivare, lantbrukare och företrädare för utsädes-, foder- och livsmedelsindustrin är inbjudna till detta möte som hålls på engelska.

Programme

09.30     Coffee/Tea and registration

 10.00     Welcome to KSLA and Introduction
                   Åke Barklund, KSLA and Lisbeth Jonsson, PlantComMistra

 10.10     Cultivar mixtures in agriculture
                  Adrian Newton, James Hutton Inst., Scotland

 10.50     Field trials of cultivar mixtures in wheat and barley – a broader perspective
                   Lars Kiær, University of Copenhagen, Denmark

 11.30     Fruit mixture break + poster

 11.40     Root/shoot growth effects on yield level and stability in barley cultivar mixtures
Nils-Ove Bertholdsson, SLU, Sweden

12.00     Lunch

 

13.00     Experiences with barley cultivar mixtures in Denmark, emphasizing pathogen aspects
                  Lisa Munk, University of Copenhagen, Denmark

 

13.20     Experiences with barley cultivar mixtures in Sweden
                  Lars Wiik, Husec AB, Sweden

 

13.40     PlantComMistra barley mixtures, emphasizing pest aspects
                 Velemir Ninkovic, SLU, Sweden

14.00     Cultivar mixture composition and its regulation for practice in Denmark
                  Morten Haastrup, Videncentret for Landbrug, Denmark

 14.20     Coffee/Tea

 14.40     A farmer’s perspective on cultivar mixtures
                  Pauliina Jonsson, Sweden

 15.00     A plant breeder’s/seed dealer’s perspective on cultivar mixtures
                  Desirée Börjesdotter, Lantmännen SW Seed, Sweden

 

15.10     Round table discussion on advantages and disadvantages of using cultivar mixtures

 16.00     End of seminar 

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…