Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

Hybridseminarium

Flera av vår tids främsta samhällsutmaningar har nära band till de gröna näringarna. Samtidigt har det oroliga omvärldsläget synliggjort sårbarheter i systemet. För att lösa knutarna i samhällsväven behöver vi tänka nytt. Men hur ser morgondagens affärsmodeller ut? Och hur kan de skapa konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksföretag? KSLA:s ungdomsutskott bjuder in till ett seminarium på temat framtidens affärsmodeller.


Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket Mer information
Mer information

Seminariet ska inspirera till innovativa och nytänkande sätt att bedriva företag inom de gröna näringarna. Det riktar sig till unga praktiker och akademiker med intresse för de gröna näringarna samt KSLA-ledamöter. Du deltar antingen på plats eller digitalt. Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…