Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

Hybridseminarium

Flera av vår tids främsta samhällsutmaningar har nära band till de gröna näringarna. Samtidigt har det oroliga omvärldsläget synliggjort sårbarheter i systemet. För att lösa knutarna i samhällsväven behöver vi tänka nytt. Men hur ser morgondagens affärsmodeller ut? Och hur kan de skapa konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksföretag? KSLA:s ungdomsutskott bjuder in till ett seminarium på temat framtidens affärsmodeller.


Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket Mer information
Mer information

Seminariet ska inspirera till innovativa och nytänkande sätt att bedriva företag inom de gröna näringarna. Det riktar sig till unga praktiker och akademiker med intresse för de gröna näringarna samt KSLA-ledamöter. Du deltar antingen på plats eller digitalt. Välkommen!


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…