Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket

Webinar

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djupdykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos svenska och danska lantbrukare. Vi reder ut begreppen regenerativt jordbruk och conservation agriculture, diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns samt var det behövs mer kunskap.

 


Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket Mer information

Redan nu kan vi se en förändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. Projektgruppen vill vid detta seminarium lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lantbrukare, rådgivare och forskare.

Vid seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jordbearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i Danmark. Välkommen till en spännande diskussion!

 

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…