Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket

Webinar

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djupdykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos svenska och danska lantbrukare. Vi reder ut begreppen regenerativt jordbruk och conservation agriculture, diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns samt var det behövs mer kunskap.

 


Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket Mer information

Redan nu kan vi se en förändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. Projektgruppen vill vid detta seminarium lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lantbrukare, rådgivare och forskare.

Vid seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jordbearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i Danmark. Välkommen till en spännande diskussion!

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…