Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket

Webinar

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djupdykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos svenska och danska lantbrukare. Vi reder ut begreppen regenerativt jordbruk och conservation agriculture, diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns samt var det behövs mer kunskap.

 


Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket Mer information

Redan nu kan vi se en förändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. Projektgruppen vill vid detta seminarium lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lantbrukare, rådgivare och forskare.

Vid seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jordbearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i Danmark. Välkommen till en spännande diskussion!

 

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…