Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket

Webinar

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djupdykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos svenska och danska lantbrukare. Vi reder ut begreppen regenerativt jordbruk och conservation agriculture, diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns samt var det behövs mer kunskap.

 


Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket Mer information

Redan nu kan vi se en förändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. Projektgruppen vill vid detta seminarium lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lantbrukare, rådgivare och forskare.

Vid seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jordbearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i Danmark. Välkommen till en spännande diskussion!