Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket

Webinar

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djupdykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos svenska och danska lantbrukare. Vi reder ut begreppen regenerativt jordbruk och conservation agriculture, diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns samt var det behövs mer kunskap.

 


Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket Mer information

Redan nu kan vi se en förändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. Projektgruppen vill vid detta seminarium lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lantbrukare, rådgivare och forskare.

Vid seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jordbearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i Danmark. Välkommen till en spännande diskussion!

 

 


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman. Den inledande ceremonin sänds även digitalt. Observera särskild anmälan till den.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster.…

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att…