På väg mot en hållbar värld

Rundabordsmöte

Diskussionerna i KSLA:s grupp ”Bruka utan att förbruka” har bland annat resulterat i ett antal konstateranden: att materialförbrukningen, inklusive fossil energi, ökar ungefär i takt med BNP:s förändring, att efterfrågan på livsmedel ökar, att vi behöver en jämnare fördelning av livsmedelstillgångarna samt att den biologiska mångfalden lider stor skada. Detta vet vi och kan lägga bakom oss.

För särskilt inbjudna deltagare.


På väg mot en hållbar värld Mer information
Mer information

Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Vi vet att det i Sverige finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som odlingen sker på mer skonsamt sätt.

Det som nu är bråttom med är att få förståelse för det läge vi befinner oss i. Hur detta kommunikationsprojekt ska göras är inte givet. För att tillräckliga åtgärder ska kunna införas måste åtgärderna ha tillräcklig legitimitet i samhället. Det saknas i såväl Sverige som i andra länder.

Om detta handlar det här rundabordssamtalet, som är en förberedelse inför en uppföljning i vår av seminariet från september ”Save Our Soils”.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…