Myndigheterna kring skogen

Akademisammankomst

Myndigheterna kring skogen Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Myndigheterna kring skogen – nu, då och i framtiden

Politik och myndighetsutövning är två olika saker, men de hänger ändå ihop. Politiken sätter ramarna för myndighetsutövningen, medan myndigheterna genomför politiken. Skogsstyrelsen har gamla anor som bärare av skoglig myndighetsutövning. Tillräckligt långt tillbaka ”bestämde” Skogsstyrelsen över skogen. Under de senaste decennierna har andra myndigheter också kommit in på skogens område – både centrala myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Det har också tillkommit flera regionala myndighetsutövare i form av länsstyrelserna i takt med att nationella myndigheter i ökande grad ”delegerar” regionala frågor till länen.

Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Det kan vara en berättigad fråga för såväl myndighetsutövning generellt som för skoglig myndighetsutövning specifikt. Sammankomsten avser att belysa hur den skogliga myndighetsutövningen förändrats under en 25-årsperiod. Vi gör en tillbakablick över hur utvecklingen i Sverige varit och vilka viktiga influenser utifrån som funnits. Men vi blickar också framåt och diskuterar dagens skogliga myndighetsutövning. Vi har bjudit in några talare med god skoglig inblick som har lång erfarenhet av myndighetsutövande.

Det finns all anledning att diskutera hur det är idag, hur det har blivit så här – och hur vi vill se framtiden.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…