Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

Rundabordsmöte

Myndigheter har en nyckelroll i detta sammanhang. KSLA:s Forskningsutskott bjuder därför in till ett samtal kring sektorsmyndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet. Fokus för samtalet är frågor med koppling till klimat och sårbarhet. Hur inverkar ny kunskap om klimat och sårbarhet på politikens inriktning inom de gröna näringarna med nationella och internationella policys och därmed regeringens uppdrag till sektorsmyndigheterna?

För särskilt inbjudna.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet Mer information
Mer information

Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner. Exempel på frågor som vi är intresserade av att samtala om är:

  • Mottagarkapacitet och implementering av ny kunskap hos myndigheter
  • Förändringsbenägenhet och förmåga till omställning
  • Hur ny kunskap kan genereras genom myndigheternas verksamhet
  • Stärkt dialog kring forskningsbehov med den nationella politiken, finansiärer och forskare men även i internationella forum.

Syftet med mötet är att skapa en bild av nuläge, identifiera områden som behöver stärkas för att öka omställningstakten och på vilket sätt skulle det behöva ske?


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…