Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

Rundabordsmöte

Myndigheter har en nyckelroll i detta sammanhang. KSLA:s Forskningsutskott bjuder därför in till ett samtal kring sektorsmyndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet. Fokus för samtalet är frågor med koppling till klimat och sårbarhet. Hur inverkar ny kunskap om klimat och sårbarhet på politikens inriktning inom de gröna näringarna med nationella och internationella policys och därmed regeringens uppdrag till sektorsmyndigheterna?

För särskilt inbjudna.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet Mer information
Mer information

Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner. Exempel på frågor som vi är intresserade av att samtala om är:

  • Mottagarkapacitet och implementering av ny kunskap hos myndigheter
  • Förändringsbenägenhet och förmåga till omställning
  • Hur ny kunskap kan genereras genom myndigheternas verksamhet
  • Stärkt dialog kring forskningsbehov med den nationella politiken, finansiärer och forskare men även i internationella forum.

Syftet med mötet är att skapa en bild av nuläge, identifiera områden som behöver stärkas för att öka omställningstakten och på vilket sätt skulle det behöva ske?