Boksläpp: När landet kom till staden

Boksamtal

Boksläpp: När landet kom till staden Mer information
Mer information

Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970

av Maren Jonasson, Olof Kåhrström, Mats Morell, Leif Runefelt och Sverker Sörlin 

Välkommen till en kväll om en för många okänd drivkraft för lantbrukets utveckling och modernisering samt en uppskattad sevärdhet och en omtyckt folklig upplevelse för både jordbrukare och stadsbor sedan mer än 150 år! Vi bjuder på föredrag och samtal om lantbruksmöten och lantbruksutställningar. Bokbord och mingel!

Långt innan de moderna lantbruksmässorna började anordnas förekom allmänna lantbruksmöten. Lantbruksmötena var till en början exklusiva sammankomster där frågor viktiga för näringens utveckling diskuterades. Med tiden förvandlades mötena till kunskapsspridande utställningar som samlade breda grupper av utställare och besökare kring maskiner, redskap och husdjur. De omfattande arrangemangen krävde oftast stadens resurser: landet kom till staden.

Lantbruksmötenas och lantbruksutställningarnas syfte var att modernisera, effektivisera och öka jord-bruksproduktionen genom att visa nyfunna tekniska lösningar och sprida dessa till den vida krets av bondejordbrukare som dominerade näringen.

I När landet kom till staden ges en grundläggande överblick över lantbruksmötenas historia och en genomgång av och ingångar till fortsatt forskning.

Program

Moderator: Bo Andersson, vice Preses KSLA.

 • Välkomsthälsning Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander.
 • Moderatorn öppnar och inleder kvällen. Bo Andersson.
 • Lantbruksmötet: lantbrukets modernisering och lantbrukets manifestation.
  Professor Mats Morell ger en översikt av ”fenomenet” lantbruksmöten och lantbruksutställningar.
 • Att förstå lantbruksmöten. Forskningsläge och ingångar till forskning.
  Docent Leif Runefelt talar om mötena som studieobjekt i Sverige och internationellt.
 • Lika som bär? Komparativa synpunkter på allmänna lantbruksmöten i Finland, Sverige och Danmark.
  Docent Maren Jonasson berättar om skillnader och likheter vad det gäller möten och utställningar i Finland, Sverige och Danmark.
 • En resa i lantbruksmötenas och lantbruksutställningarnas spår. Om ett tryckt källmaterial och om databasen.
  Bibliograf Olof Kåhrström berättar om det tryckta materialet som möten och utställningar har genererat samt om den på Internet tillgängliga databasen över dessa.
 • Att se lantbrukets utveckling.
  Docent Carin Martiin ger sina synpunkter på boken.
 • Samtal om boken med författarna under ledning av Bo Andersson med möjlighet för publiken att kommentera och ställa frågor. Summering kvällens diskussion och samtal.
 • Ca 20.00  Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring

 

2013-12-05-Bokslaepp-Landet-till-stan

 

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…