Boksläpp: När landet kom till staden

Boksamtal

Boksläpp: När landet kom till staden Mer information
Mer information

Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970

av Maren Jonasson, Olof Kåhrström, Mats Morell, Leif Runefelt och Sverker Sörlin 

Välkommen till en kväll om en för många okänd drivkraft för lantbrukets utveckling och modernisering samt en uppskattad sevärdhet och en omtyckt folklig upplevelse för både jordbrukare och stadsbor sedan mer än 150 år! Vi bjuder på föredrag och samtal om lantbruksmöten och lantbruksutställningar. Bokbord och mingel!

Långt innan de moderna lantbruksmässorna började anordnas förekom allmänna lantbruksmöten. Lantbruksmötena var till en början exklusiva sammankomster där frågor viktiga för näringens utveckling diskuterades. Med tiden förvandlades mötena till kunskapsspridande utställningar som samlade breda grupper av utställare och besökare kring maskiner, redskap och husdjur. De omfattande arrangemangen krävde oftast stadens resurser: landet kom till staden.

Lantbruksmötenas och lantbruksutställningarnas syfte var att modernisera, effektivisera och öka jord-bruksproduktionen genom att visa nyfunna tekniska lösningar och sprida dessa till den vida krets av bondejordbrukare som dominerade näringen.

I När landet kom till staden ges en grundläggande överblick över lantbruksmötenas historia och en genomgång av och ingångar till fortsatt forskning.

Program

Moderator: Bo Andersson, vice Preses KSLA.

 • Välkomsthälsning Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander.
 • Moderatorn öppnar och inleder kvällen. Bo Andersson.
 • Lantbruksmötet: lantbrukets modernisering och lantbrukets manifestation.
  Professor Mats Morell ger en översikt av ”fenomenet” lantbruksmöten och lantbruksutställningar.
 • Att förstå lantbruksmöten. Forskningsläge och ingångar till forskning.
  Docent Leif Runefelt talar om mötena som studieobjekt i Sverige och internationellt.
 • Lika som bär? Komparativa synpunkter på allmänna lantbruksmöten i Finland, Sverige och Danmark.
  Docent Maren Jonasson berättar om skillnader och likheter vad det gäller möten och utställningar i Finland, Sverige och Danmark.
 • En resa i lantbruksmötenas och lantbruksutställningarnas spår. Om ett tryckt källmaterial och om databasen.
  Bibliograf Olof Kåhrström berättar om det tryckta materialet som möten och utställningar har genererat samt om den på Internet tillgängliga databasen över dessa.
 • Att se lantbrukets utveckling.
  Docent Carin Martiin ger sina synpunkter på boken.
 • Samtal om boken med författarna under ledning av Bo Andersson med möjlighet för publiken att kommentera och ställa frågor. Summering kvällens diskussion och samtal.
 • Ca 20.00  Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring

 

2013-12-05-Bokslaepp-Landet-till-stan