Nationell Vattenbrukskonferens 2012 – Vattenbrukets nästa steg!

Konferens

Nationell Vattenbrukskonferens 2012 – Vattenbrukets nästa steg! Mer information
Mer information

Välkomna på vattenbrukskonferens i Uppsala 25-26 januari!

Konferensen inleds den 25 januari av en välkomsthälsning av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och landshövdingen i Uppsala län Peter Egardt. Därpå presenteras Jordbruksverket, ny ansvarig myndighet för vattenbruket, av generaldirektör Mats Persson. Sedan följer ett spännande program sammansatt av föredrag med lika delar närings-, forsknings- och myndighetsperspektiv, med gott om tid att diskutera och fundera över hur vi lyfter vattenbruket in i framtiden. Efter ett avslutande föredrag om närproducerad mat av Carl Jan Granqvist, Saxå Bruk, avslutas konferensen den 26 januari av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det övergripande temat för Vabr2012 kommer att vara hur vi tar utvecklingen av vattenbruket vidare in i framtiden, där rollfördelningen mellan näring, forskning och myndigheter kommer att vara av central betydelse. Vidare har vi som mål att, som en följd av årets konferens, utveckla en ”Nationell strategi för vattenbruksutveckling” ur närings-, forsknings- och myndighetsperspektiv.

Det kommer att finnas goda utställningsmöjligheter för företag och postersession, samt även för kulinariska bidrag till middagsbuffén på kvällen den 25 januari. Anmäl ditt intresse för detta direkt till organisationskommittén (se nedan).

Varmt välkomna den 25-26 januari 2012 för att träffa gamla och nya kontakter, planera och initiera samarbete samt inte minst umgås med kollegor från hela landet!

Program 25 januari

12.00 – 13.00 L U N C H  &  R E G I S T R E R I N G    Loftet
13.00 – 13.1013.10 – 13.2013.20 – 13.3013.30 – 14.00 Inledning, Thulin/LindegarthVälkomsthälsning, Lisa Sennerby ForsseVälkomsthälsning, Peter EgardtNya ansvarig myndighet, Mats Persson SLU/GURektor, SLULandshövding, Uppsala län
Generaldirektör, Jordbruksverket
Loftets hörsal
14.00 – 15.30 Tema: Näring – Rundabordssamtal med representanter för näringen!Odlarfrågor:  Anders Granhed                   Johan Inghammar                   Josef Nygren

Marknad:     Olof Karlsson

                   Björn Lindblad

                   Christina Stenberg

                   Klas Westlund

Fisketurism: George Ciric

                   Lars Marstone

                   Joakim Ollén

                   Håkan Schutzer

 Moderatorer: Hammar/Kollberg

  
ScanfjordVänneåns fiskodlingUmlax

Ålands Fiskförädling

Skaldjursodlarna

Kungsfenan

Svensk Fiskgrossistf.

Sävenforsprodukter

Lysekil

Sportfiskarna

Näs fiskodling

 

Loftets hörsal
15.30 – 16.00 K A F F E   Loftet
16.00 – 17.30  Tema: ForskningTorsken för odling, Einar Eg NielsenFoderutveckling, Torbjörn LundhMarin fiskodling i Sverige, Åsa Strand

Sötvattensmusslans potential, Willem Goedkoop

Moderatorer: Thulin/Lindegarth

 DTU, DanmarkUtfodring & vård, SLUMarin ekologi, GU

Vatten & miljö, SLU

Loftets, hörsal
17.30 – 18.30 Postersession, företagsmässa, produktförevisning Anmälda posters, utställning för företag Loftets hörsal
19.00 – 20.00 Mottagning Uppsala slott Värd:Peter Egardt, Landshövding Uppsala län Uppsala slott 
20.00 – 24.00 Konferensmiddag – Sponsrad av UMLAX med röding från Norrland!   Värmlands nation
     

Program 26 januari

08.30 – 10.00  Tema: Myndigheter –  Attityder, vattenbruk och förändringar!Stockholms fiskförsörjning – Hur tänker stockholmarna, Henrik C AnderssonRegional tillväxt – Vad gör Jämtarna? Jens AnderssonAttityder, mat och konsumtion, Namn?


Vad gör jordbruksverket?
Erik Olofsson

 Moderatorer: Bergman/Olofsson

   Länsstyrelsen Stockholm

Regionförbundet Jämtland

Myndighet
Jordbruksverket

Loftets hörsal
10.00 – 10.30 K A F F E   Loftet
10.30 – 11.30  Öppen sektionHandbok för avelsprogram, Jan NilssonStrategisk forskning vattenbruk, Britt-Inger AnderssonNärproducerat för framtiden, Carl Jan Granqvist

Moderatorer: Thulin/Lindegarth

 Vilt, fisk & miljö, SLUMistra 
Saxå Bruk

 

Loftets hörsal
11.30 – 12.00 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson   Loftets hörsal
12.00   Konferensen avslutasOrganisationskommittén    Loftets hörsal
 12.00 –  L U N C H    

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…