Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma?

Seminarium

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma? Mer information

Detta seminarium är ett samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma?

Ladda ner rapporten Utan pengar – inga hagar och ängar

Naturbetesmarkerna ligger djupt förankrade i den svenska folksjälen och är på många sätt en värdefull resurs för samhället. De har stora skönhets- och rekreationsvärden, de har varit viktiga foderresurser och är viktiga kulturminnen, och de innehåller en omfattande och unik biologisk rikedom. Dessutom binder betade gräsmarker koldioxid vilket gör att köttet från de betande djuren är ”klimatsmart”. Men som en följd av svag lönsamhet, rationaliseringar och strukturomvandling av svenskt jordbruk, och även av stigande avkastning hos mjölkkorna, så har många av dessa marker omvandlats till skog och försvunnit. Idag återstår bara en tiondel av den areal naturbetesmarker som fanns i Sverige för 100 år sedan. Trenden är fortsatt negativ och de naturbetesmarker som finns kvar är mindre, isolerade från varandra och ojämnt fördelade över landet.

Bärkraftiga jordbruksföretag är en grundförutsättning för att bevara naturbetesmarkerna och deras stora samhällsvärden. Sådana företag är i sin tur beroende av rationell och kostnadseffektiv produktion, priset på jordbruksprodukter, långsiktiga och skäliga miljöstöd samt fungerande infrastruktur. Lantbrukarna själva kan bara påverka en mindre del av detta, resten är beroende av prioriteringar och val som görs av politiker, grossister och konsumenter.

Nu finns det ändå en del positiva tecken. Konsumenter bryr sig alltmer om vad de äter och hur maten är producerad. Flera satsningar på ”landskapsmärkning” av naturbeteskött har gjorts och många lantbrukare har också skapat en egen direktmarknad för sin produktion. Men frågan är om dessa nya kanaler till marknaden och konsumenternas begynnande intresse för naturbeteskött räcker för att vända den negativa trenden? Finns det en vilja bland politiker, grossister, konsumenter och lantbrukare att verka för mer, fler och större arealer naturbetesmarker i Sverige, och i så fall hur ska det gå till? Ytterligare en avgörande fråga är hur vinsterna av en ökad efterfrågan fördelas mellan lantbrukarna och distributörerna?

Målet med seminariet är att alla deltagare ska ha blivit inspirerade att tänka på nya sätt om naturbetets och naturbetesmarkernas värden, möjligheter och utmaningar.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…