Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Seminarium

Se filmen här:
Första delen före lunch
Andra delen efter lunch

→ Till Marianne Erikssons blogginlägg om seminariet.

Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Bilderna av hur det går för den biologiska mångfalden i skogen är motstridiga. Vi får allt mer gammal skog, död ved och äldre lövrik skog samtidigt som många anser att skogens mångfald fortsatt minskar. I den fördjupade utvärderingen av miljömålet levande skogar konstateras att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Hur ser det egentligen ut? Exempel på frågor vi vill belysa är:

  • Hur är utvecklingen för skogens arter?
  • Ger rödlistan en bra bild av utvecklingen för arterna?
  • Kommer förutsättningarna för skogens arter att bli sämre eller bättre i framtiden?

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och LRF Skogsägarna.

Syftet med seminariet är att föra en diskussion kring olika perspektiv på hur det går för den biologiska mångfalden i skogen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.