Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Seminarium

Se filmen här:
Första delen före lunch
Andra delen efter lunch

→ Till Marianne Erikssons blogginlägg om seminariet.

Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Bilderna av hur det går för den biologiska mångfalden i skogen är motstridiga. Vi får allt mer gammal skog, död ved och äldre lövrik skog samtidigt som många anser att skogens mångfald fortsatt minskar. I den fördjupade utvärderingen av miljömålet levande skogar konstateras att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Hur ser det egentligen ut? Exempel på frågor vi vill belysa är:

  • Hur är utvecklingen för skogens arter?
  • Ger rödlistan en bra bild av utvecklingen för arterna?
  • Kommer förutsättningarna för skogens arter att bli sämre eller bättre i framtiden?

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och LRF Skogsägarna.

Syftet med seminariet är att föra en diskussion kring olika perspektiv på hur det går för den biologiska mångfalden i skogen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…