Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Seminarium

Se filmen här:
Första delen före lunch
Andra delen efter lunch

→ Till Marianne Erikssons blogginlägg om seminariet.

Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Bilderna av hur det går för den biologiska mångfalden i skogen är motstridiga. Vi får allt mer gammal skog, död ved och äldre lövrik skog samtidigt som många anser att skogens mångfald fortsatt minskar. I den fördjupade utvärderingen av miljömålet levande skogar konstateras att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Hur ser det egentligen ut? Exempel på frågor vi vill belysa är:

  • Hur är utvecklingen för skogens arter?
  • Ger rödlistan en bra bild av utvecklingen för arterna?
  • Kommer förutsättningarna för skogens arter att bli sämre eller bättre i framtiden?

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och LRF Skogsägarna.

Syftet med seminariet är att föra en diskussion kring olika perspektiv på hur det går för den biologiska mångfalden i skogen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…