Nordiska trädgårdar på KSLA

Webinar

Den 22–26 mars arrangerar, FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, i samarbete med KSLA och Nordiska Trädgårdar, digitala yrkesseminarier vid Trädgårdsmässan, som även den i år arrangeras i digital form.


Nordiska trädgårdar på KSLA Mer information
Mer information

På temat hållbar växtanvändning, trädvård, pollinerande insekter och historiska trädgårdar arrangeras webbinarierna:

  • Säkrare växtetablering, mån 22 mars kl 12.45–16.20
  • Betydelsen av en levande jord, tis 23 mars kl 12.45–16.20
  • De viktiga träden, fria eller fälla, 24 mars kl 12.45–16.20
  • Gynna pollinatörer i tätorterna, 25 mars kl 12.45–16.30
  • Att ta sig an en trädgård med historia, 26 mars kl 12.45–16.30

Kort om programmen

22 mars: Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats med en fungerande etableringshantering och förvaltning skapas förutsättningar för en hållbar växtanvändning. Men hur säkrar vi alla dessa steg?

23 mars: Genom att sköta markens ekosystem och mikroliv gynnas växtligheten. Växternas samspel med jordbakterier och mykorrhizasvampar kan ge många fördelar även i odling och permanenta planteringar. Behovet av bekämpningsmedel, bevattning och gödsling minskar och svaga växter kan få ny växtkraft genom jordvitalisering.

24 mars: Träd har många viktiga funktioner och värden. Med genomtänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut. Vi brottas med frågor som exempelvis behövs det flera träd? Hur kan träd bevaras och vilka träd måste tas bort?

25 mars: De pollinerande insekternas tjänster är ovärderliga för vår matförsörjning. En tredjedel av landets vilda bi- och humlearter är hotade enligt Artdatabanken. Hotas de, hotas vi. Det är hög tid, och vi kan alla bidra till, att ta gemensamma tag för pollinatörerna.

26 mars: Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. Hur skall man då tänka? Olika experter ger råd och inspiration! Samtalet utgår från KSLA:s donationsgård Enaforsholms fjällträdgård anlagd 1949.

Länk till programmen

Arrangör & kostnad

Årets seminarier genomförs tillsammans med flera samarbetspartners, i år i digital form. Zoomlänk skickas dagen före varje webbinarium. Priset är priset 990 kr per deltagare och seminarium. Studentpris 890 kr. (Ange rabattkod Student i anmälan.) Inträde till årets digitala trädgårdsmässa ingår.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogrammet samt de yrkesinriktade seminarierna under mässan. I år ges trädgårdsmässan digitalt. Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra digitala mässerbjudanden utlovas.

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor. I mässans föreläsningsprogram ges ca 100 digitala kunskapsföredrag/filmer. Föredragen bjuder på det mesta inom trädgård som växter, odling, mångfald, böcker och utnämningar. Merparten av föreläsarna kommer från en trädgårdsförening ansluten till FOR.*

Boktips

Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid, av Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl och Matti Wiking Leino. Det första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige. Utgiven av Kungl. Vitterhetsakademien, med stöd från Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, C.F. Lundströms stiftelse och Stiftelsen Lagersberg. ISBN: 978-91-88763-23-5. Distribution via Eddy.se, beställ här.

Anna Andréasson Sjögren är arkeolog med inriktning mot trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård, verksam vid Stockholms universitet. Jens Heimdahl är kvartärgeolog med inriktning mot arkeobotanik, verksam vid Statens historiska museer. Matti Wiking Leino är agronom och docent i genetik, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…