Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet

Seminarium

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet Mer information
Mer information

Se filminspelningen här!

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet

Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar i Sverige och globalt. FN:s mål för hållbar utveckling med Agenda 2030 är uppfordrande och åtgärder från politiskt håll liksom från näringslivets sida räcker inte, utan måste kompletteras med att påverka individers beteenden i mer hållbar riktning.

Nudging kallas metoder som utvecklas för att försiktigt ”knuffa” konsumenter mot ändrade beteenden utan att de själva är medvetna om det och utan att deras värderingar behöver förändras på något grundläggande sätt. Nudging används bland annat för att göra det enkelt för människor att välja det som är bäst för planeten eller den egna hälsan i en given situation.

I flera länder knyts nu beteendevetare och forskningsorgan till myndigheter och företag för att utforma nudgingstrategier och policies inom skilda områden som trafiksäkerhet, mat, hälsa och hållbarhet, pensionsplanering och återvinning.

Nudging är ett spännande område som uppmärksammas allt mer. Under den här eftermiddagen får vi del av kunskapsläget och praktiska exempel på hur nudging används och vad det resulterar i.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…