Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet

Seminarium

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet Mer information
Mer information

Se filminspelningen här!

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet

Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar i Sverige och globalt. FN:s mål för hållbar utveckling med Agenda 2030 är uppfordrande och åtgärder från politiskt håll liksom från näringslivets sida räcker inte, utan måste kompletteras med att påverka individers beteenden i mer hållbar riktning.

Nudging kallas metoder som utvecklas för att försiktigt ”knuffa” konsumenter mot ändrade beteenden utan att de själva är medvetna om det och utan att deras värderingar behöver förändras på något grundläggande sätt. Nudging används bland annat för att göra det enkelt för människor att välja det som är bäst för planeten eller den egna hälsan i en given situation.

I flera länder knyts nu beteendevetare och forskningsorgan till myndigheter och företag för att utforma nudgingstrategier och policies inom skilda områden som trafiksäkerhet, mat, hälsa och hållbarhet, pensionsplanering och återvinning.

Nudging är ett spännande område som uppmärksammas allt mer. Under den här eftermiddagen får vi del av kunskapsläget och praktiska exempel på hur nudging används och vad det resulterar i.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…