Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Akademisammankomst

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Sommarens torka sätter stort fokus på livsmedelskedjan i alla dess delar från djuruppfödning och spannmålsskörd i år till hur klara livsmedelsförsörjningen på längre sikt till följd av ett förändrat klimat.

Det har nu gått drygt ett år sedan den nationella livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen. Strategin med tillhörande handlingsplaner har initierat en mängd aktiviteter som syftar till att stärka den svenska livsmedelskedjan. Det handlar om regler och villkor, om konsument och marknad liksom att utveckla området kunskap och innovation.

Akademisammankomstens överläggning kommer att ge en översiktlig presentation av olika delar av vad som hänt under året och vad som planeras framöver. Sista delen av överläggningen ägnas åt att diskutera och bidra till inspel för det fortsatta arbetet i genomförandet av strategin. Förutom den framtida livsmedels-försörjningen är andra viktiga områden livsmedel och hälsa, livsmedelsproduktion i urban miljö, livsmedel och digitalisering m m.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…