Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Akademisammankomst

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Sommarens torka sätter stort fokus på livsmedelskedjan i alla dess delar från djuruppfödning och spannmålsskörd i år till hur klara livsmedelsförsörjningen på längre sikt till följd av ett förändrat klimat.

Det har nu gått drygt ett år sedan den nationella livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen. Strategin med tillhörande handlingsplaner har initierat en mängd aktiviteter som syftar till att stärka den svenska livsmedelskedjan. Det handlar om regler och villkor, om konsument och marknad liksom att utveckla området kunskap och innovation.

Akademisammankomstens överläggning kommer att ge en översiktlig presentation av olika delar av vad som hänt under året och vad som planeras framöver. Sista delen av överläggningen ägnas åt att diskutera och bidra till inspel för det fortsatta arbetet i genomförandet av strategin. Förutom den framtida livsmedels-försörjningen är andra viktiga områden livsmedel och hälsa, livsmedelsproduktion i urban miljö, livsmedel och digitalisering m m.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…