Lena Eckerdal Rimsten


Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Lena Eckerdal Rimsten


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Lena Eckerdal Rimsten KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Lena Eckerdal Rimsten Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Lena Eckerdal Rimsten Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Lena Eckerdal Rimsten Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.