Ny strategi för eko – Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013.

Seminarium

Ny strategi för eko – Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013. Mer information
Mer information

Det nuvarande nationella målet för ekologisk produktion och konsumtion med tillhörande aktionsplan löper ut 2010. Ekologiskt Forum vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien initierade i början av 2010 ett arbete kring det fortsatta nationella engagemanget för ekologisk konsumtion och produktion. Arbetet som bedrivits i bred aktörssamverkan är nu färdigt och resultatet är Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 – förslag till strategi. Förslaget kan hämtas via denna länk eller från www.ksla.se/Ekologiskt Forum.

För att samla in reaktioner på den nya ekostrategin inbjuder Ekologiskt Forum alla intresserade till en hearing, där strategin kommer att presenteras. Producenter, konsumenter och handel kommer att berätta om sina förväntningar på framtiden för den ekologiska sektorn. Representanter för riksdagspartierna kommer också att finnas på plats för att redogöra för och diskutera de politiska partiernas syn på utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion efter 2010.

Alla intresserade är välkomna att delta, inte minst alla som medverkat i utformningen av strategin – företrädare för konsumenter, producenter, livsmedelsföretag, handel, rådgivare och forskare – samt media.

Hearingen anordnas av Ekologiskt Forum, som är en öppen mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av ekologisk produktion. Ekologiskt Forum är ett projekt som har sin hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…