Ny strategi för eko – Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013.

Seminarium

Ny strategi för eko – Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013. Mer information
Mer information

Det nuvarande nationella målet för ekologisk produktion och konsumtion med tillhörande aktionsplan löper ut 2010. Ekologiskt Forum vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien initierade i början av 2010 ett arbete kring det fortsatta nationella engagemanget för ekologisk konsumtion och produktion. Arbetet som bedrivits i bred aktörssamverkan är nu färdigt och resultatet är Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 – förslag till strategi. Förslaget kan hämtas via denna länk eller från www.ksla.se/Ekologiskt Forum.

För att samla in reaktioner på den nya ekostrategin inbjuder Ekologiskt Forum alla intresserade till en hearing, där strategin kommer att presenteras. Producenter, konsumenter och handel kommer att berätta om sina förväntningar på framtiden för den ekologiska sektorn. Representanter för riksdagspartierna kommer också att finnas på plats för att redogöra för och diskutera de politiska partiernas syn på utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion efter 2010.

Alla intresserade är välkomna att delta, inte minst alla som medverkat i utformningen av strategin – företrädare för konsumenter, producenter, livsmedelsföretag, handel, rådgivare och forskare – samt media.

Hearingen anordnas av Ekologiskt Forum, som är en öppen mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av ekologisk produktion. Ekologiskt Forum är ett projekt som har sin hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.