Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa

Akademisammankomst

Tryggad livsmedelsförsörjning och klimatneutralitet är två av flera globala utvecklingsmål som tvingar lantbruket att tänka i helt nya banor.


Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa Mer information

En global viruspandemi har tydliggjort sårbarheten i vårt livsmedelssystem, som i kanske alltför hög grad gjort sig beroende av tillgång till förnödenheter, råvaror och färdiga livsmedelsprodukter på en fri marknad. Många vill se en ökad grad av självförsörjning som en del av en mer resilient livsmedelsproduktion.

Akademiens första sammankomst för hösten vill locka ledamöter till Skåne med besök i fält hos två nytänkande lantbrukare. De har båda i stor skala antagit utmaningarna om hållbarhet och produktivitet genom att själva och tillsammans med forskare och kollegor utforska nya metoder som bygger på att gynna grödan genom att gynna jorden. Efter lunch och avdelningsmöte utvecklar vi tankar och reflektioner kring kolets kretslopp, kolbalanser, mått på markvård och jordhälsa och möjlighet att sätta ett ekonomiskt värde på jordbrukets kolinlagring.

På grund av de restriktioner som fortfarande förväntas gälla i september kommer antalet deltagare som närvarar fysiskt att begränsas till 40, och det är först till kvarn som gäller för dessa platser. För dem som inte kan delta fysiskt kommer avdelningsmötet och sammankomstdelen att websändas.

För ledamöter