Nya produkter från skogen

Seminarium

Nya produkter från skogen Mer information
Mer information

Sågtimmer, massaved, brännved och grot – finns det något mer?

I takt med skärpta internationella krav på en miljömässig uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter.

Med den svenska skogen som råvaru-källa pågår forskning inom många områden för att ta fram nya miljöriktiga och innovativa produkter med högre förädlingsvärde än konventionella produkter.

Vid seminariet presenteras några spännande exempel från olika branscher där utveckling av nya produkter baserade på trä och träfiber pågår.

Anmälan senast 7 april. Välkommen!

Program

Moderator: Johan Lindman, VD Stora Enso Skog, ordf. avd. VIII, IVA

13.00  Välkomsthälsning
Magnus Breidne, Projektchef, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Åke Barklund, VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

13.15  Utveckling av nya eko-effektiva produkter från skogen – Exempel på värdeskapande effekter för företag
Magnus Wålinder, Centrumledare EcoBuild, SP Trätek/KTH    

13.45  Nypapper
Kristina Wickholm, Forskningsledare, Innventia

14.15  Ett bioraffinaderi i världsklass
Ola Hildingsson, VD, Domsjö Fabriker

14.45  Kaffe

15.15  Från molekyl till framtida produkter – hur identifierar vi behoven?
Lars Wågberg, Professor, KTH

15.45  Diskussion

16.30  Avslutning


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…