Nya produkter från skogen

Seminarium

Nya produkter från skogen Mer information
Mer information

Sågtimmer, massaved, brännved och grot – finns det något mer?

I takt med skärpta internationella krav på en miljömässig uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter.

Med den svenska skogen som råvaru-källa pågår forskning inom många områden för att ta fram nya miljöriktiga och innovativa produkter med högre förädlingsvärde än konventionella produkter.

Vid seminariet presenteras några spännande exempel från olika branscher där utveckling av nya produkter baserade på trä och träfiber pågår.

Anmälan senast 7 april. Välkommen!

Program

Moderator: Johan Lindman, VD Stora Enso Skog, ordf. avd. VIII, IVA

13.00  Välkomsthälsning
Magnus Breidne, Projektchef, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Åke Barklund, VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

13.15  Utveckling av nya eko-effektiva produkter från skogen – Exempel på värdeskapande effekter för företag
Magnus Wålinder, Centrumledare EcoBuild, SP Trätek/KTH    

13.45  Nypapper
Kristina Wickholm, Forskningsledare, Innventia

14.15  Ett bioraffinaderi i världsklass
Ola Hildingsson, VD, Domsjö Fabriker

14.45  Kaffe

15.15  Från molekyl till framtida produkter – hur identifierar vi behoven?
Lars Wågberg, Professor, KTH

15.45  Diskussion

16.30  Avslutning


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…