Nya produkter från skogen

Seminarium

Nya produkter från skogen Mer information
Mer information

Sågtimmer, massaved, brännved och grot – finns det något mer?

I takt med skärpta internationella krav på en miljömässig uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter.

Med den svenska skogen som råvaru-källa pågår forskning inom många områden för att ta fram nya miljöriktiga och innovativa produkter med högre förädlingsvärde än konventionella produkter.

Vid seminariet presenteras några spännande exempel från olika branscher där utveckling av nya produkter baserade på trä och träfiber pågår.

Anmälan senast 7 april. Välkommen!

Program

Moderator: Johan Lindman, VD Stora Enso Skog, ordf. avd. VIII, IVA

13.00  Välkomsthälsning
Magnus Breidne, Projektchef, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Åke Barklund, VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

13.15  Utveckling av nya eko-effektiva produkter från skogen – Exempel på värdeskapande effekter för företag
Magnus Wålinder, Centrumledare EcoBuild, SP Trätek/KTH    

13.45  Nypapper
Kristina Wickholm, Forskningsledare, Innventia

14.15  Ett bioraffinaderi i världsklass
Ola Hildingsson, VD, Domsjö Fabriker

14.45  Kaffe

15.15  Från molekyl till framtida produkter – hur identifierar vi behoven?
Lars Wågberg, Professor, KTH

15.45  Diskussion

16.30  Avslutning