Nya tankar och kunskaper inom jord- och skogsbruk

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter, som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar KSLA:s nyinvalda svenska ledamöter sig i ett samtal med sina respektive avdelningsordförande. Sammankomsten inleds med presesparets presentation av ”Verksamhet och inriktning 2021–2024”. Akademisammankomst endast för ledamöter.


Nya tankar och kunskaper inom jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

I år valdes 17 nya ledamöter in i de tre avdelningarna. Vi ser fram emot en presentation av de nyinvalda svenska ledamöterna vid denna årets sista akademisammankomst.

  • Pär Fornling, redaktör och journalist, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Maria Karlsson livsmedelsagronom och agronomie doktor, Björn-Ola Linnér, professor, Tema miljöförändring, Linköpings universitet samt Johanna Sandahl, agronom och ordförande Naturskyddsföreningen, i Allmänna avdelningen.
  • Anna Carlström, agronom och medlemschef Lantmännen, Thomas Kätterer, professor Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Ann Lindberg, professor och generaldirektör, Statens veterinärmedicinska anstalt, samt Helene Oscarsson, agronom och vd Vreta Kluster kompetens- och utvecklingscenter Linköping, i Jordbruksavdelningen.
  • Johan Bergh, prodekan, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitet, Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter, LRF Skogsägarna, Pär Stenmark, Public Affairs Manager/Chief Regulatory Affairs Officer, IKEA Range & Supply, samt Karin Åhman, lektor i statsrätt, Stockholms universitet, i Skogsavdelningen.

Årets nya utländska ledamöter är:

  • Eeva Primmer, professor och forskningschef, Finlands miljöcentral, SYKE, och Peter Sandøe, professor i bioetik, Köpenhamns universitet, i Allmänna avdelningen.
  • Anthony Simons, BSc Agr, PhD, generaldirektör ICRAF (World Agroforestry) samt vd CIFOR-ICRAF (Center for International Forestry Research med bas i Nairobi), Nya Zeeland, i Jordbruksavdelningen.
  • Hannele Arvonen, vd Sveaskog, och Andrew Wiltshire, partner och medgrundare av Folium Capital, ett investment managementföretag i Boston, i Skogsavdelningen.

Presentationen av de nya utländska ledamöterna sker vid ett webbinarium den 27 januari 2021.

Till mer information om de nya ledamöterna.

Presesparet inleder sammankomsten med en presentation av Verksamhet och inriktning 2021–2024. Välkommen till en akademisammankomst med, som vanligt, kunskap, inspiration och nätverkande i fokus!

Anmälan till sammankomsten: i rutan uppe till höger.

För ledamöterna.

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…