Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart?

Konferens

Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart? Mer information
Mer information

Förändringar har föreslagits i sättet att skydda skog, såväl vad gäller formerna för reservatsbildning som urvalet av områden. I regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” införs ett nytt program, Komet, där markägarinitiativ ska tas till vara vid skydd av skogar med höga naturtvärden. Ersättningsnivåerna höjs också för såväl naturreservat som naturvårdsavtal. I propositionen föreslås också att 160 000 hektar värdefull skogsmark ska skyddas på Statens fastighetsverks och Fortifika- tionsverkets marker. Takten i skyddet av skog ökar därmed kraftigt och nu återstår bara cirka 70 000 av de 400 000 hektar som staten ska skydda innan delmålet i miljömålet ”Levande skogar” nås.

Vid konferensen diskuteras olika aspekter på de nya verktygen. Vad är vinsterna och riskerna med att uppmuntra markägarinitiativ? Vilka blir konsekvenserna för den enskilda skogsägaren? Hur stor morot är förbättrad dialog med myndigheter och höjda ersättningsnivåer? Klarar myndigheterna att ställa om till de nya formerna? Kommer miljömålet om 400 000 ha formellt skyddad skog till 2010 att klaras nu?

Kanske är det dags att tala om paradigmskifte för naturvården i skogen. Efter dagen har i alla fall olika intressenters inställningar till förslagen om de olika nya verktygen blivit tydligare.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…