Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart?

Konferens

Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart? Mer information
Mer information

Förändringar har föreslagits i sättet att skydda skog, såväl vad gäller formerna för reservatsbildning som urvalet av områden. I regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” införs ett nytt program, Komet, där markägarinitiativ ska tas till vara vid skydd av skogar med höga naturtvärden. Ersättningsnivåerna höjs också för såväl naturreservat som naturvårdsavtal. I propositionen föreslås också att 160 000 hektar värdefull skogsmark ska skyddas på Statens fastighetsverks och Fortifika- tionsverkets marker. Takten i skyddet av skog ökar därmed kraftigt och nu återstår bara cirka 70 000 av de 400 000 hektar som staten ska skydda innan delmålet i miljömålet ”Levande skogar” nås.

Vid konferensen diskuteras olika aspekter på de nya verktygen. Vad är vinsterna och riskerna med att uppmuntra markägarinitiativ? Vilka blir konsekvenserna för den enskilda skogsägaren? Hur stor morot är förbättrad dialog med myndigheter och höjda ersättningsnivåer? Klarar myndigheterna att ställa om till de nya formerna? Kommer miljömålet om 400 000 ha formellt skyddad skog till 2010 att klaras nu?

Kanske är det dags att tala om paradigmskifte för naturvården i skogen. Efter dagen har i alla fall olika intressenters inställningar till förslagen om de olika nya verktygen blivit tydligare.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…