Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart?

Konferens

Nya verktyg för skydd av skog blir det mer hållbart? Mer information
Mer information

Förändringar har föreslagits i sättet att skydda skog, såväl vad gäller formerna för reservatsbildning som urvalet av områden. I regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” införs ett nytt program, Komet, där markägarinitiativ ska tas till vara vid skydd av skogar med höga naturtvärden. Ersättningsnivåerna höjs också för såväl naturreservat som naturvårdsavtal. I propositionen föreslås också att 160 000 hektar värdefull skogsmark ska skyddas på Statens fastighetsverks och Fortifika- tionsverkets marker. Takten i skyddet av skog ökar därmed kraftigt och nu återstår bara cirka 70 000 av de 400 000 hektar som staten ska skydda innan delmålet i miljömålet ”Levande skogar” nås.

Vid konferensen diskuteras olika aspekter på de nya verktygen. Vad är vinsterna och riskerna med att uppmuntra markägarinitiativ? Vilka blir konsekvenserna för den enskilda skogsägaren? Hur stor morot är förbättrad dialog med myndigheter och höjda ersättningsnivåer? Klarar myndigheterna att ställa om till de nya formerna? Kommer miljömålet om 400 000 ha formellt skyddad skog till 2010 att klaras nu?

Kanske är det dags att tala om paradigmskifte för naturvården i skogen. Efter dagen har i alla fall olika intressenters inställningar till förslagen om de olika nya verktygen blivit tydligare.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…