Nya visioner för landsbygden

Akademisammankomst

Nya visioner för landsbygden Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna

Kommittén för land och stad har under några år vitaliserat samtalet om relationen mellan landsbygden och städerna. Vi har lyft frågor om immigrationen, om matens vägar till staden, samhällsbyggande på mindre orter och om nya villkor för kulturlivet och landsbygdsmedierna.

Under denna sammankomst lyfter kommittén frågan om visioner för landsbygdens framtid. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden där flera av kommitténs medlemmar har gett viktiga bidrag.

I sina presentationer lyfter kommitténs medlemmar frågor som rör sökandet efter livskvalitet på landsbygden, kulturens roll och situation i våra landsbygder, möjligheter och svårigheter i livsmedels-försörjningen samt klimatomställningen, som ställer omedelbara frågor om sårbarhet och ansvar på landsbygden.

Syftet med samtalet är att reflektera kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen, och att diskutera de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…