Nya visioner för landsbygden

Akademisammankomst

Nya visioner för landsbygden Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna

Kommittén för land och stad har under några år vitaliserat samtalet om relationen mellan landsbygden och städerna. Vi har lyft frågor om immigrationen, om matens vägar till staden, samhällsbyggande på mindre orter och om nya villkor för kulturlivet och landsbygdsmedierna.

Under denna sammankomst lyfter kommittén frågan om visioner för landsbygdens framtid. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden där flera av kommitténs medlemmar har gett viktiga bidrag.

I sina presentationer lyfter kommitténs medlemmar frågor som rör sökandet efter livskvalitet på landsbygden, kulturens roll och situation i våra landsbygder, möjligheter och svårigheter i livsmedels-försörjningen samt klimatomställningen, som ställer omedelbara frågor om sårbarhet och ansvar på landsbygden.

Syftet med samtalet är att reflektera kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen, och att diskutera de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…