Nya visioner för landsbygden

Startar
11 april, 2019 15:30
Slutar
11 april, 2019 18:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Webbsänds via denna länk!

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna

Kommittén för land och stad har under några år vitaliserat samtalet om relationen mellan landsbygden och städerna. Vi har lyft frågor om immigrationen, om matens vägar till staden, samhällsbyggande på mindre orter och om nya villkor för kulturlivet och landsbygdsmedierna.

Under denna sammankomst lyfter kommittén frågan om visioner för landsbygdens framtid. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden där flera av kommitténs medlemmar har gett viktiga bidrag.

I sina presentationer lyfter kommitténs medlemmar frågor som rör sökandet efter livskvalitet på landsbygden, kulturens roll och situation i våra landsbygder, möjligheter och svårigheter i livsmedels-försörjningen samt klimatomställningen, som ställer omedelbara frågor om sårbarhet och ansvar på landsbygden.

Syftet med samtalet är att reflektera kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen, och att diskutera de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 

iCal Import + Google Calendar