Nya visioner för landsbygden

Akademisammankomst

Nya visioner för landsbygden Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna

Kommittén för land och stad har under några år vitaliserat samtalet om relationen mellan landsbygden och städerna. Vi har lyft frågor om immigrationen, om matens vägar till staden, samhällsbyggande på mindre orter och om nya villkor för kulturlivet och landsbygdsmedierna.

Under denna sammankomst lyfter kommittén frågan om visioner för landsbygdens framtid. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden där flera av kommitténs medlemmar har gett viktiga bidrag.

I sina presentationer lyfter kommitténs medlemmar frågor som rör sökandet efter livskvalitet på landsbygden, kulturens roll och situation i våra landsbygder, möjligheter och svårigheter i livsmedels-försörjningen samt klimatomställningen, som ställer omedelbara frågor om sårbarhet och ansvar på landsbygden.

Syftet med samtalet är att reflektera kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen, och att diskutera de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…