Nyttig fisk i hållbart perspektiv.

Seminarium

Fisk är bra mat som ger kroppen många viktiga näringsämnen. Men vilken fisk bör vi äta och varför? Vad säger forskare och myndigheter och vilket ansvar tar handeln för att fisken vi köper är uthålligt fiskad eller odlad?

Seminariet samarrangeras av SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik och KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Varmt välkommen till en lärorik eftermiddag med konsumentperspektiv!