Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det?

Seminarium

Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det? Mer information

Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det?

Den 1 januari 2016 förbjuds kirurgisk kastrering utan bedövning av hangrisar i Sverige. På initiativ av EU-kommissionen har år 2010 dessutom träffats en branschöverenskommelse om att helt upphöra med kirurgisk kastrering av hangrisar inom EU från 2018.

I Sverige liksom i stora delar av världen kastreras idag majoriteten av de hangrisar som används för köttproduktion i tidig ålder. Kastreringen sker av två skäl: för att undvika galtlukt (ornelukt) vid tillagning av kött från hangrisar och för att dämpa aggressivt och sexuellt galtbeteende. Kastrering sker vanligtvis utan bedövning och innebär både smärta, stress och obehag för grisen, men även ökad risk för sjukdom och dödlighet. Å andra sidan har intakta, okastrerade hangrisar ett mer aggressivt och sexuellt beteende. Båda alternativen medför negativa konsekvenser i fråga om djurens välfärd.

Inför de nya lagreglerna som träder i kraft i Sverige 2016 och branschöverenskommelsen som börjar gälla i EU 2018 redovisar seminariet vilka alternativ som finns tillgängliga för att lösa problemen med galtlukt och aggressivitet vid könsmognad hos grisarna. Experter och näringsföreträdare diskuterar hur den svenska grisnäringen på bästa sätt kan ställa om till en ännu djurvänligare uppfödning.

För mer information och program, se ovanstående PF-inbjudan

Se filminspelning här!


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…