Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det?

Seminarium

Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det? Mer information

Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det?

Den 1 januari 2016 förbjuds kirurgisk kastrering utan bedövning av hangrisar i Sverige. På initiativ av EU-kommissionen har år 2010 dessutom träffats en branschöverenskommelse om att helt upphöra med kirurgisk kastrering av hangrisar inom EU från 2018.

I Sverige liksom i stora delar av världen kastreras idag majoriteten av de hangrisar som används för köttproduktion i tidig ålder. Kastreringen sker av två skäl: för att undvika galtlukt (ornelukt) vid tillagning av kött från hangrisar och för att dämpa aggressivt och sexuellt galtbeteende. Kastrering sker vanligtvis utan bedövning och innebär både smärta, stress och obehag för grisen, men även ökad risk för sjukdom och dödlighet. Å andra sidan har intakta, okastrerade hangrisar ett mer aggressivt och sexuellt beteende. Båda alternativen medför negativa konsekvenser i fråga om djurens välfärd.

Inför de nya lagreglerna som träder i kraft i Sverige 2016 och branschöverenskommelsen som börjar gälla i EU 2018 redovisar seminariet vilka alternativ som finns tillgängliga för att lösa problemen med galtlukt och aggressivitet vid könsmognad hos grisarna. Experter och näringsföreträdare diskuterar hur den svenska grisnäringen på bästa sätt kan ställa om till en ännu djurvänligare uppfödning.

För mer information och program, se ovanstående PF-inbjudan

Se filminspelning här!