Odlingssystem för framtiden

Seminarium

Odlingssystem för framtiden Mer information
Mer information

Odlingssystem för framtiden –
Logården en plattform för odlingssystemforskning

Odlingssystemprojekten på Logården som pågått i 20 år innebär att integrerade och ekologiska odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. Logårdsprojekten ingick i ett stort europeiskt forskningsprojekt under 1990-talet.

Med finansiering av Stiftesen Lantbruksforskning, SLF, drivs under 2012 ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen. Intresset för dessa erfarenheter är särskilt stort inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer. Vid detta seminarium kommer resultat och erfarenheter att presenteras. Dessutom kommer de exklusiva anläggningarna för mätningar i fält att visas upp.

Odlingssystemprojektet har också under åren utgjort en resurs för en rad olika forskningsprojekt där Logården varit en värdefull plattform för att kunna genomföra projekten. På seminariet kommer ett urval av dessa projekt redovisas av ansvariga forskare.

Framtida krav på odlingssystem och möjligheter för att bedriva odlingssystemforskning på forskningsstationer kommer att diskuteras.

Program

Moderator   Carl-Anders Helander, KSLA

10.15 Samling och registrering. Kaffe. 
10.45 Välkomna och inledning
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare
10.55 Integrerad odling på Logården
Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg
11.30 Platsanpassad fosforgödsling för minskad utlakning från Logården
Mats Söderström, SLU
11.45 N2O-emissioner från Logården
Åsa Kasimir Klemedtsson, GU
12.00 Lunch
13.00 Logården försöksgård – fältvandring och visning av stationen
Stellan Johansson och Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg
Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst, visar demoprojekt om biologisk mångfald
14.00 Biologisk mångfald
Johan Ahnström, Länsstyrelsen Uppsala län
14:20 Markstruktur och bördighet
Kerstin Berglund, SLU
Framtida odlingssystem. Inledande föredrag;
14.40 Odlingssystem på Logården i framtiden
Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg
14.50 Nyttan av odlingssystemprojekt ur forskarperspektiv
Göran Bergkvist, SLU
15.00 Jordbruk på gott och ont för miljön
Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket
15.10 Framtida odlingssystem. Avslutande diskussion
15.45 Kaffe 
16.15 Avslutning

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…