Odlingssystemutveckling i praktiken

Seminarium

Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen i vår omvärld såsom ökade beredskapsbehov, en växande befolkning, och ett förändrat klimat. Inom jordbruket utvecklas brukningsmetoder som minskar energiåtgången, binder och lagrar in kol i mark och växter och samtidigt skapar en ökad biodiversitet både ovan och under jord.


Odlingssystemutveckling i praktiken Mer information
Mer information

KSLA:s kommitté för morgondagens odlingssystem har som syfte att följa denna utveckling både internationellt och hos svenska bönder. Målet för kommittén är att ta fram en anvisning som, på gårdsnivå, hjälper lantbrukare att implementera sådana odlingskonceptet som även skapar ett ekonomiskt positivt utfall för företaget.

Som en del i detta arbete arrangerar vi detta seminarium där lantbrukare, forskare och rådgivare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring att använda växtföljder, mellangrödor och utveckling av hela odlingssystem. Seminariet riktar sig till lantbrukare, rådgivare, studenter och forskare och andra intresserade som vill bidra till utveckling av morgondagens odlingssystem i praktiken.

Länk till inspelningen hittar du här inom kort.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…