Om man vägrar se bakåt…

Akademisammankomst

Om man vägrar se bakåt… Mer information
Mer information

Akademisammankomst endast för akademiens ledamöter.

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp!

(Tage Danielsson)

Decembersammankomsten ägnas enligt god tradition åt såväl reflexion som framåtblickande. Detta år, då ett ordförandeskifte står för dörren, är det extra intressant att både ta vara på erfarenheter och att våga tänka nytt. Avdelningarnas avgående ordföranden kommer att berätta om sina lärdomar och de tillträdande ordförandena kommer att delge oss sina tankar inför de kommande åren. Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens som ytterligare underlag för en diskussion i plenum om strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden.

Sammankomsten inleds dock med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris, S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris samt akademiens stora guldmedalj, som delas ut högst vart femte år. Dessutom anmäls övriga priser och belöningar och resultatet för inval av nya ledamöter redovisas och stadfästs.

Moderator: Annika Åhnberg.

Ledamöterna anmodas anmäla sig senast den 8 december.

Mer information och program i pdf:n ovan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…