Om man vägrar se bakåt…

Akademisammankomst

Om man vägrar se bakåt… Klicka för mer information

Akademisammankomst endast för akademiens ledamöter.

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp!

(Tage Danielsson)

Decembersammankomsten ägnas enligt god tradition åt såväl reflexion som framåtblickande. Detta år, då ett ordförandeskifte står för dörren, är det extra intressant att både ta vara på erfarenheter och att våga tänka nytt. Avdelningarnas avgående ordföranden kommer att berätta om sina lärdomar och de tillträdande ordförandena kommer att delge oss sina tankar inför de kommande åren. Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens som ytterligare underlag för en diskussion i plenum om strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden.

Sammankomsten inleds dock med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris, S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris samt akademiens stora guldmedalj, som delas ut högst vart femte år. Dessutom anmäls övriga priser och belöningar och resultatet för inval av nya ledamöter redovisas och stadfästs.

Vi vill också bjuda ledamöterna att före den egentliga sammankomsten, som börjar kl. 15.30, delta i ett öppet seminarium med titeln ”Möjligheter och gränser för vår tillvaro” med Göran Djurfeldt från Lunds universitet. Professor Djurfeldt är 2017 års mottagare av Georg och Greta Borgströms pris. Detta pris går till en välmeriterad forskare eller någon som på annat sätt verkar inom områden som har med världens livsmedelsförsörjning att göra. Göran Djurfeldt fick priset för sitt långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Indien och Afrika. Detta seminarium börjar kl. 13.00. Mer info och anmälan på denna länk →.

Moderator: Annika Åhnberg.

Ledamöterna anmodas anmäla sig senast den 8 december.

Mer information och program i pdf:n ovan.