Om man vägrar se bakåt…

Akademisammankomst

Om man vägrar se bakåt… Mer information
Mer information

Akademisammankomst endast för akademiens ledamöter.

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp!

(Tage Danielsson)

Decembersammankomsten ägnas enligt god tradition åt såväl reflexion som framåtblickande. Detta år, då ett ordförandeskifte står för dörren, är det extra intressant att både ta vara på erfarenheter och att våga tänka nytt. Avdelningarnas avgående ordföranden kommer att berätta om sina lärdomar och de tillträdande ordförandena kommer att delge oss sina tankar inför de kommande åren. Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens som ytterligare underlag för en diskussion i plenum om strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden.

Sammankomsten inleds dock med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris, S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris samt akademiens stora guldmedalj, som delas ut högst vart femte år. Dessutom anmäls övriga priser och belöningar och resultatet för inval av nya ledamöter redovisas och stadfästs.

Moderator: Annika Åhnberg.

Ledamöterna anmodas anmäla sig senast den 8 december.

Mer information och program i pdf:n ovan.