Om man vägrar se bakåt…

Akademisammankomst

Om man vägrar se bakåt… Mer information
Mer information

Akademisammankomst endast för akademiens ledamöter.

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp!

(Tage Danielsson)

Decembersammankomsten ägnas enligt god tradition åt såväl reflexion som framåtblickande. Detta år, då ett ordförandeskifte står för dörren, är det extra intressant att både ta vara på erfarenheter och att våga tänka nytt. Avdelningarnas avgående ordföranden kommer att berätta om sina lärdomar och de tillträdande ordförandena kommer att delge oss sina tankar inför de kommande åren. Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens som ytterligare underlag för en diskussion i plenum om strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden.

Sammankomsten inleds dock med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris, S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris samt akademiens stora guldmedalj, som delas ut högst vart femte år. Dessutom anmäls övriga priser och belöningar och resultatet för inval av nya ledamöter redovisas och stadfästs.

Moderator: Annika Åhnberg.

Ledamöterna anmodas anmäla sig senast den 8 december.

Mer information och program i pdf:n ovan.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…