Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

Rundabordsmöte

KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk mångfald har som syfte att bidra till en vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad beskrivning av tillståndet för biologisk mångfald i det svenska landskapet. Vid det här rundabordssamtalet vill kommittén få de inbjudna experternas synpunkter på nuvarande brister samt behov av utveckling av mätmetoderna.

För särskilt inbjudna


Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen Mer information
Mer information

Kommittén ska belysa olika aspekter på tillståndet för biologisk mångfald, hur detta kan tolkas och varför. Den kommer att arbeta under tre år med en inriktning på både skogs- och jordbruksmark. Första året, hösten 2022 och våren 2023, är skogen i fokus.

Initialt kommer kommittén att ta fram en översiktlig beskrivning av hur mätning och uppföljning genomförs idag sett i relation till de preciseringar som finns för miljömålet levande skogar.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…