Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

Rundabordsmöte

KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk mångfald har som syfte att bidra till en vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad beskrivning av tillståndet för biologisk mångfald i det svenska landskapet. Vid det här rundabordssamtalet vill kommittén få de inbjudna experternas synpunkter på nuvarande brister samt behov av utveckling av mätmetoderna.

För särskilt inbjudna


Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen Mer information
Mer information

Kommittén ska belysa olika aspekter på tillståndet för biologisk mångfald, hur detta kan tolkas och varför. Den kommer att arbeta under tre år med en inriktning på både skogs- och jordbruksmark. Första året, hösten 2022 och våren 2023, är skogen i fokus.

Initialt kommer kommittén att ta fram en översiktlig beskrivning av hur mätning och uppföljning genomförs idag sett i relation till de preciseringar som finns för miljömålet levande skogar.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…