Ömse sidor om vägen

Boksamtal

Ömse sidor om vägen Mer information
Mer information

Boksläpp: Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900.

Av Patrik Olsson

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett nytt landskapselement – allén. Ömse sidor om vägen beskriver, analyserar och diskuterar alléerna i de skånska godsens, städernas och byarnas landskap.

Denna afton presenteras och diskuteras boken av inbjudna gäster:

  • Ulrich Lange, docent vid Göteborgs universitet, akademiledamot och ordförande i akademiens nämnd för de areella näringarnas historia (ANH)
  • Patrik Olsson, bokens författare, fil.dr. i kulturgeografi och verksam vid Regionmuseet i Kristianstad
  • Anna Dahlström, fil.dr., och Tommy Lennartsson, docent vid Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Leif Gren, handläggare vid Riksantikvarieämbetet

Programmet presenteras närmare i bifogad inbjudan (ladda ned här ovan).
Vi avslutar med ett panelsamtal med föredragshållarna – publiken är hjärtligt välkommen att delta. Därefter mingel med tilltugg.
Anmäl dig senast den 14 november! (Obligatorisk anmälan.)

Ömse sidor om vägen – Allén och landskapet i Skåne 1700–1900 är Patrik Olssons doktorsavhandling och ingår i KSLA:s SOLMED-serie.
Boken säljs till förmånligt pris under kvällen: 100 kr (ord. 350 kr).