Ömse sidor om vägen

Boksamtal

Ömse sidor om vägen Mer information
Mer information

Boksläpp: Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900.

Av Patrik Olsson

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett nytt landskapselement – allén. Ömse sidor om vägen beskriver, analyserar och diskuterar alléerna i de skånska godsens, städernas och byarnas landskap.

Denna afton presenteras och diskuteras boken av inbjudna gäster:

  • Ulrich Lange, docent vid Göteborgs universitet, akademiledamot och ordförande i akademiens nämnd för de areella näringarnas historia (ANH)
  • Patrik Olsson, bokens författare, fil.dr. i kulturgeografi och verksam vid Regionmuseet i Kristianstad
  • Anna Dahlström, fil.dr., och Tommy Lennartsson, docent vid Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Leif Gren, handläggare vid Riksantikvarieämbetet

Programmet presenteras närmare i bifogad inbjudan (ladda ned här ovan).
Vi avslutar med ett panelsamtal med föredragshållarna – publiken är hjärtligt välkommen att delta. Därefter mingel med tilltugg.
Anmäl dig senast den 14 november! (Obligatorisk anmälan.)

Ömse sidor om vägen – Allén och landskapet i Skåne 1700–1900 är Patrik Olssons doktorsavhandling och ingår i KSLA:s SOLMED-serie.
Boken säljs till förmånligt pris under kvällen: 100 kr (ord. 350 kr).


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…