Osynliga Mirakel: Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer?

Seminarium

Osynliga Mirakel: Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer? Mer information
Mer information
Osynliga Mirakel:  Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer?

Bokprojektet Osynliga Mirakel är en berättelse om några av naturens förunderliga fenomen och samspel – det vi också kallar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inger Källander presenterar projektet och böckerna, som med humor och poesi, kluriga metaforer, bilder och musik visar att småkryp och organismer som många tycker är otäcka och kanske lite äckliga i själva verket är våra bästa vänner. De gör en ovärderlig nytta – inte bara för sin egen överlevnad. Även vi människor är helt beroende av dem för vår existens.

Den biologiska mångfalden är starkt hotad, arter försvinner i en takt som liknar det som hände under dinosauriernas tid. Inte på grund av kometer och naturkatastrofer denna gång utan på grund av en art som brer ut sig på de andras bekostnad. Fakta, hot och pekpinnar verkar inte räcka för att vända denna utveckling. Kanske behövs också andra sätt att kommunicera?

Osynliga Mirakel berättar om naturen för alla sinnen och vill på ett lustfyllt sätt skapa insikt och väcka engagemang i vår kanske viktigaste miljöfråga – naturens gratistjänster, levererade av en rik biologisk mångfald.

 

Program

Moderator   Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert

14.30 Samling och registrering
15.00 Välkomna
Margareta Ihse, akademiledamot och tidigare vice preses, KSLA
15.05 Moderatorns inledning
Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert
15.15 Osynliga Mirakel
Inger Källander läser och berättar om Osynliga Mirakel till musik och bilder
16.00 Hur ska vi kommunicera ekosystemtjänster? Fungerar Osynliga Mirakels pedagogik?
Inledningar av en panel bestående av:
Margaretha Ihse, professor vid Stockholms Universitet
Janne Bengtsson, professor vid SLU
Anna Emmelin, forskningskommunikatör Stockholm Resilience Centre
Lena Moberg, förskolepedagog och föreståndare vid S:t Örjansgårdens Walldorflekskola.Därefter diskussion mellan panelen och publiken.
17.00 Mingel med dryck och enkel förtäring
TV-kocken Carola Magnusson bjuder på ekologiskt gott på temat ekosystemtjänster
   
   
   

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…