Osynliga Mirakel: Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer?

Seminarium

Osynliga Mirakel: Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer? Mer information
Mer information
Osynliga Mirakel:  Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor och protozoer?

Bokprojektet Osynliga Mirakel är en berättelse om några av naturens förunderliga fenomen och samspel – det vi också kallar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inger Källander presenterar projektet och böckerna, som med humor och poesi, kluriga metaforer, bilder och musik visar att småkryp och organismer som många tycker är otäcka och kanske lite äckliga i själva verket är våra bästa vänner. De gör en ovärderlig nytta – inte bara för sin egen överlevnad. Även vi människor är helt beroende av dem för vår existens.

Den biologiska mångfalden är starkt hotad, arter försvinner i en takt som liknar det som hände under dinosauriernas tid. Inte på grund av kometer och naturkatastrofer denna gång utan på grund av en art som brer ut sig på de andras bekostnad. Fakta, hot och pekpinnar verkar inte räcka för att vända denna utveckling. Kanske behövs också andra sätt att kommunicera?

Osynliga Mirakel berättar om naturen för alla sinnen och vill på ett lustfyllt sätt skapa insikt och väcka engagemang i vår kanske viktigaste miljöfråga – naturens gratistjänster, levererade av en rik biologisk mångfald.

 

Program

Moderator   Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert

14.30 Samling och registrering
15.00 Välkomna
Margareta Ihse, akademiledamot och tidigare vice preses, KSLA
15.05 Moderatorns inledning
Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert
15.15 Osynliga Mirakel
Inger Källander läser och berättar om Osynliga Mirakel till musik och bilder
16.00 Hur ska vi kommunicera ekosystemtjänster? Fungerar Osynliga Mirakels pedagogik?
Inledningar av en panel bestående av:
Margaretha Ihse, professor vid Stockholms Universitet
Janne Bengtsson, professor vid SLU
Anna Emmelin, forskningskommunikatör Stockholm Resilience Centre
Lena Moberg, förskolepedagog och föreståndare vid S:t Örjansgårdens Walldorflekskola.Därefter diskussion mellan panelen och publiken.
17.00 Mingel med dryck och enkel förtäring
TV-kocken Carola Magnusson bjuder på ekologiskt gott på temat ekosystemtjänster