Övergödningen kväver Östersjön – eller?

Akademisammankomst


För ledamöter och särskilt inbjudna

Om havet, miljövård och hushållning med näringsämnen

Förvaltningen av Östersjön kräver helhetsperspektiv med nära samverkan mellan olika intressenter. Merparten föroreningar i vattenmiljön härrör från människans aktiviteter i landskapet och är ingenting annat än resurser på fel plats. Endast genom nära och insiktsfull samverkan över sektorsgränser kan vi nå en långsiktigt hållbar utveckling i vårt unika innanhav. Den senaste 50-årsperioden har ansträngningarna för att förbättra Östersjöns tillstånd präglats av sådan samsyn.

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder till att Östersjöns miljö blir alltmer fördärvad. Världsnaturfonden skriver exempelvis att ”Östersjön och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns. Vårt vackra hav klarar inte mer. Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – vi har inte råd att misslyckas. Nu måste vi väcka liv i Östersjön!!”

Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så här dyster – att miljön blir allt sämre? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om en fördubblad och hållbar matproduktion till 2050, utan att Östersjön blir totalt fördärvad?

Dagens överläggningsämne, som anordnas av Östersjökommittén, belyser hur tillflöden av närsalter till Östersjön har utvecklats långsiktigt, vad de areella näringarna gör för att minska avrinningen av näringsämnen och hur förändringar i belastningen påverkat förhållandena i havet.

För ledamöter →


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…