2020-02-13 Inbjudan Övergödningen kväver Östersjön_eller


Övergödningen kväver Östersjön – eller?

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2020-02-13 Inbjudan Övergödningen kväver Östersjön_eller KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2020-02-13 Inbjudan Övergödningen kväver Östersjön_eller Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2020-02-13 Inbjudan Övergödningen kväver Östersjön_eller Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2020-02-13 Inbjudan Övergödningen kväver Östersjön_eller Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.