På G för Sverige

Seminarium

Se filminspelning här!
Till det föredrag som inte sändes med ljud på förmiddagen, kommer en separat ljudfil att läggas ut i efterhand.

 

På G för Sverige – Gröna näringar, grön ekonomi, grön framtid

Vi måste ställa om vår ekonomi – i Sverige och i världen – så att den blir resurseffektiv, koldioxidsnål och socialt inkluderande. Hur ska det gå till? Vilken roll kommer de areella näringarna att spela i den processen? Projektet ”Grön Ekonomi” arbetar under perioden 2013–2015 med frågor kring de gröna näringarnas strategiska roll för framväxten av en hållbar ekonomi och för Sveriges utveckling. Seminariet är det första i en serie, som kommer att genomföras inom projektets ram.

Vid seminariet diskuteras modeller och metoder för att styra ekonomin till ökad hållbarhet med särskilt fokus på frågan varför vi inte kommit längre med implementeringen. Olika modeller och verktyg har konstruerats för att värdera naturkapitalet. År 2012 infördes i det svenska miljömålssystemet ett etappmål med innebörden att ”betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast år 2018 ska integreras i ekonomiska ställningstagande, politiska avväganden och andra beslut i samhället”.

Diskussionen om vilka styrmedel som behövs för att vrida utvecklingen i hållbar riktning är inte ny. ”Sätt pris på miljön”, krävde E. Dahmén 1968, men ännu har vi inte kommit dithän. Men kanske är vi på väg nu?

Seminariet fokuserar på de gröna näringarnas förmåga att leverera produkter och tjänster för en grön ekonomi och hur detta kan bidra till ökad sysselsättning. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? Vilka av de styrmedel som utvecklats hjälper oss att göra rätt avvägningar inom de gröna näringarna specifikt och vilka hinder finns inom de nuvarande politiska och ekonomiska systemen?

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…