På G för Sverige

Seminarium

Se filminspelning här!
Till det föredrag som inte sändes med ljud på förmiddagen, kommer en separat ljudfil att läggas ut i efterhand.

 

På G för Sverige – Gröna näringar, grön ekonomi, grön framtid

Vi måste ställa om vår ekonomi – i Sverige och i världen – så att den blir resurseffektiv, koldioxidsnål och socialt inkluderande. Hur ska det gå till? Vilken roll kommer de areella näringarna att spela i den processen? Projektet ”Grön Ekonomi” arbetar under perioden 2013–2015 med frågor kring de gröna näringarnas strategiska roll för framväxten av en hållbar ekonomi och för Sveriges utveckling. Seminariet är det första i en serie, som kommer att genomföras inom projektets ram.

Vid seminariet diskuteras modeller och metoder för att styra ekonomin till ökad hållbarhet med särskilt fokus på frågan varför vi inte kommit längre med implementeringen. Olika modeller och verktyg har konstruerats för att värdera naturkapitalet. År 2012 infördes i det svenska miljömålssystemet ett etappmål med innebörden att ”betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast år 2018 ska integreras i ekonomiska ställningstagande, politiska avväganden och andra beslut i samhället”.

Diskussionen om vilka styrmedel som behövs för att vrida utvecklingen i hållbar riktning är inte ny. ”Sätt pris på miljön”, krävde E. Dahmén 1968, men ännu har vi inte kommit dithän. Men kanske är vi på väg nu?

Seminariet fokuserar på de gröna näringarnas förmåga att leverera produkter och tjänster för en grön ekonomi och hur detta kan bidra till ökad sysselsättning. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? Vilka av de styrmedel som utvecklats hjälper oss att göra rätt avvägningar inom de gröna näringarna specifikt och vilka hinder finns inom de nuvarande politiska och ekonomiska systemen?

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.