Preses bjuder in till försommarmingel

Mingel på KSLA

Tiden tycks löpa snabbare för varje årsring man lägger till de tidigare. Det känns inte så länge sedan Lena Ingvarsson och jag tillträdde som presespar. Och nu står vi snart inför sista halvlek av fjärde perioden.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.


Preses bjuder in till försommarmingel Mer information
Mer information

Vårt uppdrag och KSLA:s verksamhet blev ju inte riktigt som tänkt. Med två inledande år av pandemi och omställning från fysisk medverkan till digital samverkan. En förändring som inte enbart var negativ, utan även förde med sig en rad bestående positiva effekter. Sedan ändrades världsordningen av andra skäl och 2022 blev ett år när begreppet ”permakris” tog plats i nyordslistan.

Ett stort tack till alla engagerade akademiledamöter och kanslipersonal som ändå möjliggjort en obruten högtstående och omfattande verksamhet! Med förhoppningen att den återstående delen av presesperioden får löpa i (ny)normala banor, bjuder vi in till sommarmingel den 23 maj kl 16–18, på akademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm.

Samtidigt vill jag passa på att, som en liten donation in natura, överräcka en ledamotsnål avbildande Ceres, fruktbarhetens gudinna, igenkänd från akademiens logotyp. Att för envar hågad KSLA-ledamot bäras synlig på lämplig klädespersedel.

Varmt välkomna!

Jan Fryk
Preses


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…