Preses bjuder in till försommarmingel

Mingel på KSLA

Tiden tycks löpa snabbare för varje årsring man lägger till de tidigare. Det känns inte så länge sedan Lena Ingvarsson och jag tillträdde som presespar. Och nu står vi snart inför sista halvlek av fjärde perioden.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.


Preses bjuder in till försommarmingel Mer information
Mer information

Vårt uppdrag och KSLA:s verksamhet blev ju inte riktigt som tänkt. Med två inledande år av pandemi och omställning från fysisk medverkan till digital samverkan. En förändring som inte enbart var negativ, utan även förde med sig en rad bestående positiva effekter. Sedan ändrades världsordningen av andra skäl och 2022 blev ett år när begreppet ”permakris” tog plats i nyordslistan.

Ett stort tack till alla engagerade akademiledamöter och kanslipersonal som ändå möjliggjort en obruten högtstående och omfattande verksamhet! Med förhoppningen att den återstående delen av presesperioden får löpa i (ny)normala banor, bjuder vi in till sommarmingel den 23 maj kl 16–18, på akademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm.

Samtidigt vill jag passa på att, som en liten donation in natura, överräcka en ledamotsnål avbildande Ceres, fruktbarhetens gudinna, igenkänd från akademiens logotyp. Att för envar hågad KSLA-ledamot bäras synlig på lämplig klädespersedel.

Varmt välkomna!

Jan Fryk
Preses


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…