Protein, protein och mera protein

Seminarium

Protein, protein och mera protein Mer information

Protein, protein och mera protein
– ett näringsämne på gott och ont

#protein

Detta seminarium sänds som en föreläsningsserie i Kunskapskanalen fredag 3 april från kl 16:45. Föreläsningsserien (men inte de ingående intervjuerna) blir några dagar senare tillgänglig för lång tid framåt på www.urplay.se.

Protein som näringsämne har blivit starkt uppmärksammat de senaste åren.

I västvärlden äter vi ofta mer än tillräckligt med protein. Köttkonsumtionen ökar, särskilt bland yngre och medelålders. Äldre och sjuka, däremot, är riskgrupper för otillräckligt proteinintag. Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och Livsmedelsverket har nyligen ökat det rekommenderade intaget av protein till äldre.

I utvecklingsländerna kan delar av befolkningen lida brist på protein. Mot bakgrund av befolkningstillväxten och klimatförändringen görs stora ansträngningar att utveckla nya eller nygamla fullvärdiga proteinkällor, växtbaserade, insekter, alger, etc.

En annan stark trend är att industrin utvecklar livsmedel med högt proteininnehåll eller berikar vanliga livsmedel, t.ex. mjölk eller bröd, med extra protein och tar rejält betalat för dem. Målgrupper, förutom bodybuilders, är de som tränar eller de som vill hålla sig mätta längre, ofta som ett sätt att hålla vikten eller gå ner i vikt.

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss flera kritiska frågor:

Hur påverkas världens totala tillgång på protein av västvärldens överkonsumtion?

Vilka hälsorisker finns det med hög proteinkonsumtion?

Varför behöver äldre mer protein?

Vad är sanning och vad är myt rörande proteinprodukter, träning och viktminskning?

Vilka skillnader finns det i proteinkvalitet beroende på ursprung (mjölk, kött, bönor, insekter, etc.).

För mer information och program, se ovanstående pdf-inbjudan


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…