Protein, protein och mera protein

Seminarium

Protein, protein och mera protein Mer information

Protein, protein och mera protein
– ett näringsämne på gott och ont

#protein

Detta seminarium sänds som en föreläsningsserie i Kunskapskanalen fredag 3 april från kl 16:45. Föreläsningsserien (men inte de ingående intervjuerna) blir några dagar senare tillgänglig för lång tid framåt på www.urplay.se.

Protein som näringsämne har blivit starkt uppmärksammat de senaste åren.

I västvärlden äter vi ofta mer än tillräckligt med protein. Köttkonsumtionen ökar, särskilt bland yngre och medelålders. Äldre och sjuka, däremot, är riskgrupper för otillräckligt proteinintag. Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och Livsmedelsverket har nyligen ökat det rekommenderade intaget av protein till äldre.

I utvecklingsländerna kan delar av befolkningen lida brist på protein. Mot bakgrund av befolkningstillväxten och klimatförändringen görs stora ansträngningar att utveckla nya eller nygamla fullvärdiga proteinkällor, växtbaserade, insekter, alger, etc.

En annan stark trend är att industrin utvecklar livsmedel med högt proteininnehåll eller berikar vanliga livsmedel, t.ex. mjölk eller bröd, med extra protein och tar rejält betalat för dem. Målgrupper, förutom bodybuilders, är de som tränar eller de som vill hålla sig mätta längre, ofta som ett sätt att hålla vikten eller gå ner i vikt.

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss flera kritiska frågor:

Hur påverkas världens totala tillgång på protein av västvärldens överkonsumtion?

Vilka hälsorisker finns det med hög proteinkonsumtion?

Varför behöver äldre mer protein?

Vad är sanning och vad är myt rörande proteinprodukter, träning och viktminskning?

Vilka skillnader finns det i proteinkvalitet beroende på ursprung (mjölk, kött, bönor, insekter, etc.).

För mer information och program, se ovanstående pdf-inbjudan


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…