Public procurement in a European perspective

Seminarium

Public procurement in a European perspective Mer information
Mer information

Public procurement in a European perspective – Examples from different EU countries

In Sweden public procurement has been widely discussed during the last years. There is still a lot of confusion about the possibilities to demand different criteria on environment and animal welfare when purchasing food. Many purchases have been reviewed. Due to the special Swedish situation there is a great interest to learn from good examples in other EU-countries. The legislation on public procurement is the same in whole EU. At the same time there is an investigation going on in Sweden on Public procurement and the EU-directive is under process in the European parliament.

The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) arranged a workshop in April 2012 with representatives from UK and Finland and the European Parliament. Focus for the discussions were public procurement with special focus on quality criteria as environment and animal welfare. This time we want to involve people engaged in public purchasing in the regions and communities and people responsible for food in schools, day care and hospitals.

Program

Moderator: Peter Wenster, senior advisor, Respect

09.30 Registration and coffee
10.15 Welcome
Magnus Stark, Secretary Agricultural Section, KSLA
10.30 Sweden
Monica Sihlén, Swedish Environmental Management Council
10.45 Sweden
Elin Waltersson, Unit Manager, Södertälje Municipality
11.15 Finland
Marja Sarmela, Procurement Centre of the City of Helsinki, Finland
11.45 Italy
Elena Pagliarino, National Research Center (CNR), Italy
12.15 Lunch
13.15 Panel discussion and conclusions
14.30 End of seminar
14.30 Coffee

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…